Publicerat

Uppdatering: Tyvärr GPX-filen nedan inte kvar men det går att göra egna utifrån instruktionen nedan. /Johan Carlström

Att ha GPS blir alltmer vanligt. De kommer med på köpet i nya bilar, finns att köpa för en ganska billig peng i elektronikbutikerna och börjar nu också byggas in i mobiltelefoner. Det finns nu också flera tjänster som knyter ihop GPS-användande med webben – sajter som bygger på användarskapat innehåll, oftast fotografier, knutet till en viss plats. Exempel som kan nämnas är fotosajterna Flickr och Panoramio. Flitigaste användarna av webb och GPS i kombination är nog dock geocacharna.

Kvinna med GPS i skogslandskap på hösten på Djurgården
Foto: Rikard Sohlenius

Geocaching är en sport för alla som äger en GPS. Man kanske kan kalla det för en modern version av gömma nyckeln eller skattjakt. Någon gömmer en burk eller liknande någonstans, med en loggbok och en penna som viktigaste innehåll. Sedan publicerar man så noggranna koordinater som möjligt, ibland tillsammans med ledtrådar, på en webbplats på Internet. Intresserade kan sedan leta upp geocachen och anteckna sig i loggboken.

Om man håller på med geocaching, tar georefererade fotografier eller bara tycker om att titta på fornlämningar när man är ute på promenad så kan det kanske vara kul att ha med fornlämningar som waypoints i sin GPS!? Jag har skapat och zippat några tematiska GPX-filer (GPX är ett filformat som många GPS:er av olika fabrikat kan läsa) att ladda ner. För varje fornlämning i filerna finns det också en länk till dess beskrivning i Fornsök. Kommentera gärna urvalet och kom med förslag på andra geografiska områden eller tematiska innehåll!

Filerna är skapade med hjälp av freewareprogrammet GPSBabel och data kommer från RAÄ:s publika söktjänst för fornminnen Fornsök. Om du vill skapa egna GPS-filer med fornlämningsinnehåll kan du också göra det med hjälp av GPSBabel och Fornsök. Alla positioner är i referenssystemet WGS84. Du gör så här:

1. Ladda ner GPSBabel
2. Använd Fornsök för att söka fram det innehåll du vill ha till din GPS
3. Ladda ner Fornsöks sökresultat som en KML-fil genom att högerklicka på Visa i Google Earth och välj Spara som…
4. I GPSBabel konverterar du därefter KML-filen till GPX eller till ett format anpassat till just ditt GPS-fabrikat.
5. Importera den resulterande filen till din GPS.

Om du vill placera ut en cache vid en fornlämningsmiljö tänk då på att lägga ut cachen på avstånd från fornlämningen så att den inte kan skadas av för ivriga geocachare.

Jag tar väldigt gärna emot feedback vad gäller Fornsök och möjligheten att ladda ner fornlämningsdata till GPS. Kommentera direkt här eller mejla mig direkt (david.haskiya (at) raa.se ).

>>David Haskiya jobbar med fornminnesinformation och Kulturmiljösök på Riksantikvarieämbetet.