Publicerat

Gråborg är Ölands största forntida borg och ägs av Kungliga Vitterhetsakademin. För att ta reda på mera om fornborgen har vi nyligen tillsammans med Saga Geofysik undersökt den med magnetometer. Med den nya tekniken är det möjligt att se strukturer under marknivå och det möjliggjorde en sensationell upptäckt. På bilderna ser vi tydligt en cirkelformad fördjupning cirka 40-45 meter utanför borgen. Fördjupningen är mellan tre och fem meter bred. Genomslaget vid magnetometerundersökningen är så tydligt att vi tror att det kan röra sig om en flera meter djup vallgrav.

Magnetometerdata med tolkning av Saga GeofysikMen vi gjorde också flera upptäckter: En hel bebyggelsestruktur framträdde som har varit helt okänd. Bebyggelsen består av fem hus, två vägar och ett antal svårtydda strukturer som skulle kunna vara hantverksplatser. En av vägarna går rakt mot vallgraven och den medeltida port som finns i fornborgen. Ett tydligt avbrott finns i vallgraven som skulle kunna vara en passage över vallgraven. Vi är inte säkra på hur gammal vallgraven eller bebyggelsen är. Kanske är den från medeltiden, då man vet att borgen användes av S:t Knutsorden, eller kanske från 1600-talet då borgen användes i krig mellan Sverige och Danmark.

Flygbildsmontage gjord av Vitterhetsakademin över Gråborg med undersökningsytan markeradMed tanke på georadarns och magnetometerns effektivt kan man undra om vi verkligen behöver gräva i framtiden? Saga Geofysik, som utfört undersökningarna, tycker inte det. De menar att den nya tekniken kan inte ersätta arkeologiska utgrävningar, men kan göra dem kan bli mer rationella och kostnadsbesparande genom att man kan få ett mycket bättre underlag för att bestämma exakt var man vill gräva. Undersökningen vi gjorde nyligen täckte endast ett 1 hektar stort område, så det behövs både magnetometerundersökningar och arkeologiska undersökningar för att bekräfta om det verkligen rör sig om en vallgrav och få reda på vad mera som kan döljas inom fornborgens murar. Vi hoppas kunna undersöka Gråborg mera i sommar.

>>Robert Danielsson (rdanielsson at vitterhetsakad.se) är ansvarig fastighetsförvaltare för Vitterhetsakademiens fastigheter

8 kommentarer

  1. Hej, det låter ju jätte spännande, hoppas att man kan få höra mera om det bara. Blir det någon rapport om det?? Skulle vilja läsa den i så fall…. Det vore ett toppen kul ställe att få gräva på, lite av en drömplats kan man nog nästan säga….

  2. Jag har precis fått resultaten från den 14 hektar stora undersökningen som gjordes i somras. Vi kommer att presentera en rapport så småningom. Men jag kan säga så mycket att vi har fått betydligt mer resultat än vi vågade hoppas på innan sommaren!Jag hoppas också att vår satsning inspirerar fler att arbeta med ickeförstörande undersökningsmetoder jämte traditionell destruktiv utgrävningsteknik.

  3. Idag beslutades att ytterligare tre hektar kommer att undersökas med magnetometer kring Gråborg. Syftet är att fylla ut de luckor som inte skannades i somras på grund av växande gröda. Rapporten är på gång. Jag kan släppa så mycket information att på bilderna skönjs ett större samhälle med fler än 60 byggnader och en infrastruktur av vägar till olika funktioner i omgivningen. De riktigt spännande resultaten håller vi ytterligare en tid eftersom vi vill vara säkra innan vi går ut med dem. Två mindre arkeologiska undersökningar kan bekräfta vad som finns dolt under marken. Fortsättning följer.

  4. Hej, skulle man kunna få beställa rapporten/informationen av dig till en C-uppsats i arkeologi där jag ska just ska behandla Gråborg? Allt material skulle vara av intresse!

  5. Hej igen, sände just ett mail till Robert. Ser nu att ni gått vidare med skanning runt borgen. Det är ju oerhört viktigt för att förstå funktionen att se vilka samband med den yttre miljön som finns. Skulle jag kunna få redan nu ett exempel på skanning av övergången mellan yttre byn och inre borggård. Finns det både yttre och inre diken och i så fall hur djupa och breda.Finns det lay lines till borgportarna eller prominenta partier av borgvallen och vilket substrat har de i så fall (grunda diken, överodlade stensträngar)?. Finns någon dominerande riktning (Söder eller SV? Har det kommit fram formationer relaterade till kult/magi som stora (uppallade) flyttblock med/utan hällbilder, klangstenar, skålgropsstenar?

  6. Vi släpper inga resultat före rapporten kommer ut men vi ger en försmak av resultaten i nästa nummer av Populär Arkeologi. Det finns nu en samlad kartbild över hela området vilken kommer att presenteras översiktligt men de mest komplexa delarna håller vi ytterligare ett tag.

  7. Hej, jag har aldrig sett så stora hus. Jämför med byggnaderna i den nu existerande Borgs by. Jag har läst artikeln i Populär arkeologi men tycker ändå att det hela ser minst sagt mystiskt ut. Har ni gått över området med detektor? Evt fynd från plöjlagret på den odlade åkern skulle kunna säga något om datering och funktion utan att man behöver göra egentliga utgrävningar. Mvh.

  8. Hej! Hur långt upp nära borgen gick vattenlinjen vid tiden då den tros ha byggts??

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *