Publicerat

Gråborg är Ölands största forntida borg och ägs av Kungliga Vitterhetsakademin. För att ta reda på mera om fornborgen har vi nyligen tillsammans med Saga Geofysik undersökt den med magnetometer. Med den nya tekniken är det möjligt att se strukturer under marknivå och det möjliggjorde en sensationell upptäckt. På bilderna ser vi tydligt en cirkelformad fördjupning cirka 40-45 meter utanför borgen. Fördjupningen är mellan tre och fem meter bred. Genomslaget vid magnetometerundersökningen är så tydligt att vi tror att det kan röra sig om en flera meter djup vallgrav.

Magnetometerdata med tolkning av Saga GeofysikMen vi gjorde också flera upptäckter: En hel bebyggelsestruktur framträdde som har varit helt okänd. Bebyggelsen består av fem hus, två vägar och ett antal svårtydda strukturer som skulle kunna vara hantverksplatser. En av vägarna går rakt mot vallgraven och den medeltida port som finns i fornborgen. Ett tydligt avbrott finns i vallgraven som skulle kunna vara en passage över vallgraven. Vi är inte säkra på hur gammal vallgraven eller bebyggelsen är. Kanske är den från medeltiden, då man vet att borgen användes av S:t Knutsorden, eller kanske från 1600-talet då borgen användes i krig mellan Sverige och Danmark.

Flygbildsmontage gjord av Vitterhetsakademin över Gråborg med undersökningsytan markeradMed tanke på georadarns och magnetometerns effektivt kan man undra om vi verkligen behöver gräva i framtiden? Saga Geofysik, som utfört undersökningarna, tycker inte det. De menar att den nya tekniken kan inte ersätta arkeologiska utgrävningar, men kan göra dem kan bli mer rationella och kostnadsbesparande genom att man kan få ett mycket bättre underlag för att bestämma exakt var man vill gräva. Undersökningen vi gjorde nyligen täckte endast ett 1 hektar stort område, så det behövs både magnetometerundersökningar och arkeologiska undersökningar för att bekräfta om det verkligen rör sig om en vallgrav och få reda på vad mera som kan döljas inom fornborgens murar. Vi hoppas kunna undersöka Gråborg mera i sommar.

>>Robert Danielsson (rdanielsson at vitterhetsakad.se) är ansvarig fastighetsförvaltare för Vitterhetsakademiens fastigheter