Publicerat

Maglarps nya kyrka med blå himmel i bakgrunden. Foto: Bengt A LundbergMaglarps nya kyrka byggdes 1907-1908 i den Skånska nygotikens slutskede. Den gamla medeltida kyrkan revs inte vilket ofta gjordes under denna tid när det byggdes nytt och under 1960-talet togs frågan om att renovera den gamla kyrkan upp vilket till slut gjordes 1971. Krympande församlingar gjorde att man åter började använda den medeltida kyrkan istället för den stora nygotiska tegelkyrkan. Församlingen har utöver Maglarps nya kyrka sju övriga kyrkor att underhålla (för 2000 församlingsmedlemmar) vilket är en bidragande orsak till att Maglarps nya kyrka har fått stå och förfalla. Den sista gudstjänsten hölls 1976 och den 7 maj 2007 verkställde länsstyrelsen i Malmö rivningstillstånd för Maglarps nya kyrka. Detta blir första gången i modern tid som en svensk kyrka rivs för att den blivit överflödig.

I ett historiskt perspektiv är dock rivningar av kyrkor inte något ovanligt, tvärtom. Under reformationen revs många medeltida stadskyrkor och i kyrkotäta delar (t ex Västergötland) skedde en omfattande församligsreglering under 1800-talet vilket ofta ledde till att församlingar slogs ihop och då byggde man en ny kyrka och rev eller lämnade de äldre kyrkorna öde.

Svenska kyrkans medlemstal sjunker och risken finns att flera kyrkor kommer att bli överflödiga i framtiden. Hur ska vi då handskas med dessa byggnader som ofta är de äldsta stående byggnaderna i landet?

>> Johan Carlström jobbar med Kulturmiljöportalen på RAÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *