Publicerat

Norrbottens museum gräver vid Haparandabanan och vid Aitikgruvan i Gällivare denna sommar och har tagit det föredömliga initiativet att göra sina grävdagböcker tillgängliga i bloggform. Förhoppningsvis kommer det att dyka upp blogginlägg under hela resans gång.

Bloggformatet gör att vi som läser kommer få en möjlighet att kommentera och diskutera det som rapporteras. Jag tycker att detta är ett gott initiativ där vi som inte deltar får en chans att följa med under hela arbetet och kommentera arbetshypoteser och fynd, vi vet lika lite vad som kommer att dyka upp härnäst som arkeologerna på plats. Jag hoppas att fler grävande institutioner blir inspirerade av detta.

UV har under flera år lagt ut sina grävdagböcker på nätet men det går inte att kommentera och prenumerera på dessa via RSS. Skillnaden blir att vi får en envägskommunikation och möjligheten till dialog går förlorad.

Känner du till fler grävdagböcker från undersökningar denna säsong? Tipsa gärna här på bloggen.

>>Johan Carlström jobbar med Kulturmiljöportalen på RAÄ.