Publicerat

Det har fläktat friskt kring Ales stenar. Det urusla semestervädret har inbjudit till att ägna diskussionen litet uppmärksamhet. Nu har jag inte ”lusat” igenom allt som skrivits men det verkar vara nyhetsmedia som format bilden av hur RAÄ uppfattar Ales stenar: Dagens Nyheter 19/7 där en representant från RAÄ påstås anse att Ales stenar är en solkalender. Likartade tongångar finner vi i Sydsvenska Dagbladet den 22/7. I samma tidning men i en annan artikel påstås att även länsstyrelsen köpt solkalendertolkningen. Här och här i bloggen Aardvarchaeology har ämbetets ställningstagande att överhuvudtaget nämna ”solkalenderforskningen” kritiserats. Även i detta diskussionsforum har vissa mediapåståenden som rör slutsatserna av en geofysisk undersökning tillbakavisats.

Diskussionen har i hög grad utgått från vad medierna valt att lägga fokus på, mindre vad inblandande verkligen sagt och vad Ämbetets skyltmakare förmedlat. Jag har via semestrande ämbetespersonal fått fatt i alla skyltunderlagen (tack för hjälpen!). Så varför inte läsa hela materialet och själv bilda dig en uppfattning om vidden av av RAÄ:s förmedling vid Ales stenar. Personligen är jag av den uppfattningen att skyltar förgås, men Ales stenar består. Oavsett stormens styrka…

Bilden visar en skylt med text som visar några större stenar samt en person som vandrar med en maskinn över gräsbevuxen yta.”Ny teknik kan ge oss ny kunskap”: Denna skylt redogör för Riksantikvarieämbetet avdelning för arkeologiska undersökningars (UV:s) geofysiska undersökningar. Resultaten av dessa undersökningar kommer att publiceras under 2007 och 2008 (Immo Trinks RAÄ UV).

Skylt med text och tecknade bilder av fornlämningar i sydöstra delen av Skåne.På denna skylt redovisas sydöstskånes mest kända fornlämningar och fynd, från stenålder fram till medeltid. Titeln på skylten är ”Havets och stenmonumentens landskap”.

Skylt med text samt en plan över stensättningen vid Ales stenar.

Den mest kontroversiella skylten, med rubriken ”Ales stenar – en pågående tolkning” , är denna där skyltmakarna redogör för de olika uppfattningarna kring fornlämningens ålder och vad den använts till. Detta illustreras med en plan (B G Lind) över Ales stenar där utgångspunkten är att stensättningen konstruerats som en sorts solkalender.

Textrik skylt som på en tidslinje beskriver under vilka skeden som man byggde skeppsformade stensättningar.”Människan och skeppet som symbol”: På denna skylt beskrivs skeppssymbolens ålder, skiftande innebörd och stora betydelse under lång tid. Här finns inga referenser till någon solkalender…

>> Lars Lundqvist, jobbar med Kulturmiljöportalen och webbtjänstutveckling

12 kommentarer

 1. Notera att den fjärde skylten handlar om bronsålderns skeppssymbolik, ett ämne som är helt ovidkommande för diskussionen om Ales stenar. Den ende som tror att lämningen har med bronsåldern att göra är Bob Lind.

 2. Bör man verkligen hoppa över bronsåldern om man ska ge en bakgrund och förklaring kring skeppssymbolik under förhistorisk tid?

 3. Och just det, Unwodr är ett mansnamn. De med runor skrivna namnen på kvinnosmycken från romartiden är i regel just mansnamn, vilket föranlett tolkningen att de är konsthantverkarens eller beställarens namn.

 4. Pingback: Anonym 97
 5. Vad har Unwodr med saken att göra?
  Och vad säger att det måste vara ett mansnamn?
  Den Orasande eller ”Milde” eller ”Milda” ter sig
  tämligen feminint även om det kan vara maskulint.
  Men så är jag inte språkforskare.

  På grund av kontroverserna runt Ale Stenar så är det på sin plats att man nämner skeppsymbolik i allmänhet. Det kan bli en väl tjatig och långrandig skylt, MEN med tanke på var den står så har det fog för sig ur förmedlingssynpunkt.

 6. Jag var vid Kåseberga i somras framåt kvällen och fick
  se ett vackert drama där kraftiga moln och solen i
  nedgång gav en fantastisk föreställning med skeppet som
  aktör i ljusskådespelet. Själv är jag fascinerad av den
  fornegyptiska kulturen och hur dess monument använts som
  en förlängning av solen och som hjälp för att nedkalla
  himmelska makter till såväl vit som svart magi. Ales
  skepp kanske har använts i sådant syfte men det känns
  osannolikt att de primitiva vikingarna skulle ha skapat
  något sådant.

 7. Det stormar fortfarande kring Ales skepp i kampen
  mellan David (Bob) och Goliat. Liksom det i min barndom
  var vetenskapligt korrekt att hävda att det inte finns
  liv i universum förrutom på Jorden så är det en dödskult
  i dag när det gäller att tolka stenmonument. Det skall
  helst vara gravar. Huvudsyften med vissa monument såsom
  Cheops pyramid var förmodligen ett annat trots att det
  kanske sedan i efterhand användes som grav.

 8. Pingback: Anonym 233
 9. Är man ändå i trakten och besöker Kåseberga och Ales Stenar vill jag även passa på att tipsa om Löderup Turism. En mycket bra sajt med bra innehåll om vad man kan göra i närområdet.

  Finns på http://www.loderupturism.se

 10. Pingback: Anonym 18758
 11. Hur svårt kan det vara att bygga en interaktiv 3D modell och koppla med solens bana under varje dag på året. Sedan kan var och en simulera soluppgångar och nedgångar och se vad som händer när man navigerar runt i 3D-modellen. Ställ ut en sådan interaktiv ”mega-iPad” vid skylten vid Ale stenar. Eller gör en APP så kan man prova hemma och på så sätt planera vilken dag man ska åka dit.

 12. Pingback: Anonym 282640

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *