Publicerat

Nu har Riksantikvarieämbetet lämnat in sitt utvecklade överklagande av upphävandet av byggnadsminnet f.d. Generalstabens stalletablissement, också känt som Swartlings ridskola, till länsrätten. Mest anmärkningsvärt är att länsstyrelsen tidigare i alla beslut och diskussioner varit enig med myndigheten om byggnadsminnnets värde, men nu gör helt om och gör en ny bedömning – baserad på fastighetsägarens egen utredning. Läs pressmeddelandet och hela överklagandet.