Publicerat

En äldre och yngre version av Fornvännen

Vi kan glädja presumtiva och trogna läsare av Fornvännen – Sveriges äldsta och största och tidskrift för antikvarisk forskning – med att tidskriften digitaliseras och 100 årgångar från 1906-2005 under hösten blir fritt tillgängliga på nätet. Webbversionen kommer både att innehålla sökfunktion samt länkar till artiklar i pdf-format. Dessutom kommer bibliotekskatalogen Vitalis (http://vitalis.raa.se/F) att innehålla länkar till fulltextartiklarna.

Projektet finansieras av Vitterhetsakademien och genomförs på Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet. För skanning står Riksarkivet Media Konverterings Centrum i Fränsta.

Vi är inne i projektets slutfas och Fornvännen blir under hösten tillgänglig på adressen ”fornvannen.se”. Naturligtvis kommer vi på flera sätt och forum att offentliggöra när digitala Fornvännen blir tillgänglig.

Frågor kan besvaras av:

projektledaren Kerstin Assarsson-Rizzi, e-post: kerstin.assarsson-rizzi@raa.se eller Gun Larsson, e-post: gun.larsson@raa.se

Läs mer:

>> Gun Larsson är dokumentalist (informatiker) på Vitterhetsakademiens bibliotek och arbetar där med webb, informationssökningar och användarundervisning.