Publicerat

Bloggar har funnits i flera år (de första bloggarna startades under 1990-talets andra hälft) men det är först på de senaste åren som bloggar har slagit igenom ordentligt. Även vi på RAÄ prövar nu det här sättet att kommunicera, tanken är att vi som jobbar på bygget på ett lite mer personligt sätt ska visa vad som händer inom kulturarvssektorn i allmänhet och på RAÄ i synnerhet. Dessutom vill vi ge dig som läser en chans att kommentera och disktuera det som skrivs. Vi hoppas även att locka till oss besökare som vanligtvis inte skulle besöka www.raa.se.

Eftersom detta är nytt för oss så håller vi fortfarande på att hitta formen, vilket tilltal ska man ha egentligen? Jag är mycket nyfiken på vad du tycker och tänker kring denna blogg, kommentarer och förslag på ämnen mottages med glädje! :)

>> Johan Carlström jobbar med Kulturmiljöportalen på RAÄ.