Publicerat

CG Rosenberg

Man som vässar en lie framför ett vidsträckt landskap. Foto: CG Rosenberg

Kulturmiljöbild, som är Riksantikvarieämbetets bilddatabank med 66 000 bilder, är namnet till trots, ganska förföriskt. Jag tillhör den sortens människor som gillar att sitta och titta på gamla bilder, hur många som helst… Och nu blir det än värre. Skälet till det är att Ämbetets Fotoenhet i dagarna förbereder att lägga ut mer än 700 foton av C G Rosenberg (1883-1957). Jag hade ingen aning om vem han var till helt nyligen. Men med litet hjälp och googlande fick jag reda på följande: C G Rosenberg var en av STF:s stilbildande fotografer. Född i Paris, skolgång i Sverige och fick sin fotografiska skolning i New York åren 1904-05. året därpå var han tillbaka i Stockholm där han etablerade sig som fotograf – och cognac-importör! Hamlade träd som kantar en väg som försvinner bort i fjärran. Foto: CG RosenbergSTF började han serva år 1923 med sina lyriska bilder av människor, landskap, byggnader, fornlämningar med mera. Och allt tecknat med det svart-vita fotots alla rika valörer, speglande tidens estetik. STF var han trogen i över tre decennier och fäste Sverige från norr till söder på silver. Parallellt med STF:s uppdrag arbetade han som arkitekturfotograf för några av de stora arkitektnamnen i Sverige. Han beskrivs som fåmäld, tyst och försynt och som rörde sig hemtamt bland bygdens människor. Men också en auktoritet som man inte rubbade så lätt. Denna orubbligt höga kvalitet syns i hans bilder. Snart får även du chansen att botanisera bland dem!

>> Lars Lundqvist jobbar med Kulturmiljöportalen på RAÄ.

7 kommentarer

  1. Verkligen fantastiska bilder. Jag tillhör också typen som kan sitta i timmar och titta på gamla svartvita landskapsfoton. Ett intressant projekt vore att inleda ett samarbete med Nordiska museet och erbjuda de plats i KMB. Där finns bl.a. fantastiska bilder från början av seklet som skildrar byar i Sverige som de såg ut när fortfarande ängsmarkerna brukades, naturbetesmarkerna/utmarksbetet betydde allt och hägnadssystemen löpte kors och tvärs genom landskapet. Vad säger man på Nordiska?

  2. Den digitala bildvärlden erbjuder mängder av nya möjligheter. En sådan möjlighet är att skapa en överblick över olika fotografers hela bildkollektioner – oavsett var de förvaras fysiskt. Bland andra har Mårten Sjöbecks bilder diskuterats för ett sådant projekt – han finns ju representerad på ett antal olika platser i Sverige. Ännu har dock ingen engagerat sig tillräckligt för att genomföra detta.

  3. Det finns tusentals svartvita foton hos Riksantikavieämbetes arkiv, ATA, som inte är skannade. Exemplevis har ATA det stora bildmaterialet från sjöregleringarna i de norrländska älvarna. Fantastisk vackra bilder tagna före regleringarna, miljöer som i dag inte längre finns kvar. Man kan ju börja med att digitalisera det material som finns på myndigheten.

  4. Härligt! Jag upptäckte Sjöbeck i samband med utställningen i Östra Stallet före ombyggnaden. Rosenberg är också en höjdare!

  5. Pingback: Anonym 220
  6. Läs mer om Rosenberg på min sajt om svensk fotografi. Där finns biografi, en bibliografi med över 110 titlar (förutom STFs årböcker) m m.

  7. Pingback: Anonym 1148

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *