Publicerat

Två män som står och pratar på en fabrik
Vi är inte längre beroende av det fysiska rummet för att kunna föra ett samtal. Foto: Carl Gustaf Rosenberg

Engagemanget har inte försvunnit – det tar sig bara andra uttryck. Bloggar, chattar och andra platser i den virtuella världen tar allt större plats i samhället. Vi måste hänga med när nya globala kulturer och kulturarv bildas. Hur morgondagens kreativa kulturmiljöarbete ska se ut och hur det påverkas av Internet – det är något av det vi funderar över i årets omvärldsanalys.

Kontakterna mellan medborgare och makthavare blir alltmer interaktiva. Bloggar och chattar är forum för utbyte och påverkan. Häromdagen uppmärksammade EU:s miljökommissionär Stavros Dimas International Blog Action Day genom att blogga om miljön på sin hemsida. Hans mål är att sprida kunskap och skapa engagemang omkring miljöfrågorna. Kan vi på samma sätt engagera vår omvärld i kulturmiljöfrågorna? För det är väl inte bara vi inom kulturmiljösektorn som ska sitta och skriva till varandra?

Via Facebook (med över 40 miljoner aktiva användare) och andra communities kan vi snabbt få nya kontakter. I rask takt växer det personliga nätverket med hjälp av nya och gamla kompisar. De globala kontakterna gör det möjligt att sprida information, få ut budskap och väcka engagemang runt om i världen – snabbt. Visst är många kontakter ytliga, men det minskar inte deras förmåga att bilda opinion. Eller som amerikanerna säger; man är aldrig mer än sex handslag från presidenten…

Genom virtuella mötesplatser – hemma, på stan eller på jobbet – kan vi delta i världens alla kulturer och traditioner. Det gör att både de lokala sociala gemenskaperna och de historiska platserna blir oberoende av geografin. Därför samlas svenska och andra ungdomar runt om i världen för att fira det kinesiska nyåret – det är ju naturligt att fira med sina vänner. Gamla traditioner luckras upp och smälts samman till nya traditioner. En utveckling som också kan innebära att vi intresserar oss mer för vår egen kultur.

Virtuella världar är ett faktum. Hur vi väljer att ta del av och utveckla dess potential är upp till oss!

>> Anna Klint är utredare och samordnare och har bl a jobbat med 2007 års omvärldsanalys.