Publicerat

Fornlämningen Spånga 257:1 i Akalla
Rund stensättning. Foto: Johan Carlström

Jag tänkte fortsätta på mitt Akallatema och skriva om en fornlämning i min närhet. För nästan två år sedan promenerade jag periodvis i en skogsdunge bakom huset. Döm om min förvåning när jag en dag nästa snubblade över ett gravfält, troligtvis från yngre järnålder, mitt i denna skogsplätt mitt emellan en skola och några radhus. Fornlämningen var ingen mindre än gravfältet Spånga 257:1 som består av minst 11 gravar i form av runda stensättningar som är 2-6 m. Tämligen anspråkslösa i sin utformning men ändå intressanta där de ligger mitt i förorten. Snacka om att forntiden blir närvarande i nuet. Har de en koppling till gravfälten vid Akalla by eller hör dessa till en egen gård?

Fornlämningen Spånga 257:1 i Akalla
Gravfältet sett från söder. Foto: Johan Carlström

Har du någon fornlämning, stor eller liten, i din närhet som du vill berätta om? Kommentera här eller skriv i din egen blogg.

>> Johan Carlström jobbar med Kulturmiljöportalen på Riksantikvarieämbetet.