Publicerat

Fornlämningen Spånga 257:1 i Akalla
Rund stensättning. Foto: Johan Carlström

Jag tänkte fortsätta på mitt Akallatema och skriva om en fornlämning i min närhet. För nästan två år sedan promenerade jag periodvis i en skogsdunge bakom huset. Döm om min förvåning när jag en dag nästa snubblade över ett gravfält, troligtvis från yngre järnålder, mitt i denna skogsplätt mitt emellan en skola och några radhus. Fornlämningen var ingen mindre än gravfältet Spånga 257:1 som består av minst 11 gravar i form av runda stensättningar som är 2-6 m. Tämligen anspråkslösa i sin utformning men ändå intressanta där de ligger mitt i förorten. Snacka om att forntiden blir närvarande i nuet. Har de en koppling till gravfälten vid Akalla by eller hör dessa till en egen gård?

Fornlämningen Spånga 257:1 i Akalla
Gravfältet sett från söder. Foto: Johan Carlström

Har du någon fornlämning, stor eller liten, i din närhet som du vill berätta om? Kommentera här eller skriv i din egen blogg.

>> Johan Carlström jobbar med Kulturmiljöportalen på Riksantikvarieämbetet.

5 kommentarer

  1. Järvafältet har mycket att erbjuda oss som är intresserda av kultur i olika former. De gamla byarna och gårdarna med fornlämningar och naturreservatär det som är synligt. Den relativt nya Kulturguiden till järvafältet som går att få på biblioteken är en av flera hjälper för att bygga en hembygdskänsla här ute.
    Kan du tänka dig skapa en karta med förslag på olika temavandringar?

  2. Hej Staffan. Visst kan jag göra en karta över intressanta platser i området, i Google earth såklart. :)

  3. En annan intressant bok är “Norra Spånga – Bebyggelse och samhälle under järnåldern“ av Anita Biuw. Finns på välsorterade bibliotek och antikvariat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *