Publicerat

Fornvännens logotyp

Som jag tidigare skrivit här i bloggen har Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet digitaliserat Fornvännen och nu är årgångarna 1906-2005 fritt tillgängliga för alla som har internetuppkoppling. Läsarna behöver också ha tilläggsprogrammet Adobe Reader (tidigare Acrobat Reader) installerat. Publiceringen av digitala Fornvännen betyder att alla som är intresserade av arkeologi, medeltidsforskning och ortnamn m.m. har en ny källa på nätet.

Vitterhetsakademien har finansierat projektet och gjort det möjligt att publicera Fornvännens innehåll på Internet. Det är vår förhoppning, att vi inom en snar framtid ska kunna uppdatera digitala Fornvännen löpande vartefter nya nummer publiceras. Samtal med Vitterhetsakademien inleds inom kort.

Fornvännens digitala artiklar (pdf) varierar mycket i storlek på grund av artiklarnas längd och antalet illustrationer. Långa artiklar påverkar tiden det tar att ladda ner artiklarna liksom läsarnas egen internetuppkoppling. Läsarna kan därför få vänta några minuter innan det går att ladda ner artiklarna. Med tanke på nerladdningstiden har vi tyvärr varit tvungna att komprimera bilder extra mycket i en del långa och vackert illustrerade artiklar. Än så länge kan man inte se artiklarnas storlek i sökfunktionen (den visar för närvarande textfilens storlek), men enligt leverantören Euroling kommer det så småningom. En indikation på filstorleken kan man redan nu få om man bläddrar fram till länksidan och kontrollerar antalet sidor i artikeln.

När man söker i digitala Fornvännens artiklar är det viktigt att tänka på att automatisk texttolkning inte är hundraprocentig. Den som använder sökfunktionen och inte hittar det man tror ska finnas, bör pröva med alternativa ord och stavningar. Tips lämnas också av bibliotekarierna på Vitterhetsakademiens bibliotek.

Digitala Fornvännen kan användas på många sätt. Förutom att söka eller bläddra fram till en särskild artikel kan man också söka på begrepp som varierar i förekomst och användning i Fornvännen. Artiklarna speglar t.ex. aspekter som den antikvariska forskningens inriktning, begreppens användning över tid och redaktionernas urvalsprinciper.

Efter att ha deltagit i arbetet kan jag konstatera att det finns något för de flesta av oss i digitala Fornvännen. Här finns fina bilder, personteckningar och bibliografier till kända forskare och många artiklar av intresse om man vill läsa om kyrkor, fornlämningar och annat med anknytning till den egna hembygden.

>> Gun Larsson är dokumentalist på Vitterhetsakademiens bibliotek och arbetar där med webb, informationssökningar och användarundervisning.

Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *