Publicerat

Historiska museets blogg om Adelsö

Sedan ett tag tillbaka använder Historiska museet en blogg för att kommunicera hur ett nytt projekt om Adelsö socken fortskrider. För den som inte vet så är det i denna socken man hittar det inte helt okända Birka.

Tanken bakom projektet är ”… att tillgängliggöra information om arkeologi och kulturmiljöer inom Adelsö socken i Stockholms län (i landskapet Uppland). En viktigt [sic] uppgift är att göra Historiska museets databaser kompletta när det gäller föremålsinformation från Adelsö och Birka och göra dessa data tillgängliga för forskning och en bredare allmänhet.” (citat från bloggen)

Materialet kommer att sättas i ett sammanhang (i både tid och rum) och presenteras på ett mer pedagogiskt sätt. Säga vad man vill om långa listor med fynd men särskilt tillgängliga är de inte. Därför kommer resultatet också att kunna användas som ett pedagogiskt exempel på man kan presentera och tillgängliggöra museers samlingar/databaser.

Projektet använder sig i stor utsträckning av material som digitaliserats av medarbetarna inom museets accessprojekt. Resultatet från digitaliseringarna blir genast tillgängliga via museets söktjänst, Sök i samlingarna, på ett föredömligt sätt.

Kolla även in Adelsös sida i museets söktjänst där man även kan se vilka träffar som socknen ger i våra (RAÄ:s) databaser.

>> Johan Carlström jobbar med Kulturmiljöportalen på Riksantikvarieämbetet.

2 kommentarer

  1. Pingback: Anonym 2702

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *