Publicerat

EU-barometern har gjort en undersökning om EU-medborgarnas inställning till miljön. Närmare 27 000 personer har fått svara på frågor som rör allt från hur man definierar miljö till vilka miljöhot man är mest oroad över. Undersökningen är intressant både för att den ger perspektiv på de olika livsvillkor som gäller inom Europa men också på de skiftande förställningar kring miljön som finns.

För 39% av svenskarna är klimatförändringen det första man tänker på när man hör ordet “miljö“ men i EU som helhet är det bara 19% som rankar klimatet först. Sett till hela EU är det istället luftföroreningar i städer som man först tänker på. 22% av EU-medborgarna rankar stadsluften som det första man tänker på medan endast 7% av svenskarna gör denna koppling. Sveriges få stora städer förklarar säkert varför vi inte rankar luftföroreningarna i stadsmiljön högre, men varför tänker svenskarna så mycket mer på klimatförändringen än andra européer?

En intressant fråga är också vilka fem frågor man oroar sig mest för när det gäller miljön. Här toppar klimatförändringarna i hela Europa följt av vatten- och luftföroreningar. Intressant nog nämner bara 11% själva källan till nästan alla våra miljöproblem – konsumtionsmönstren.

Källa: EU-barometern. Klicka på diagrammet för att se bättre.

Läs mer om undersökningen här.

>> Jerker Moström är kulturgeograf och jobbar med landskapsfrågor och GIS på RAÄ.

Ett svar

  1. Känns lite märkligt att utfiskningen inte dyker upp men det kanske är en kategoriseringsfråga?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *