Publicerat


Engelska kanalen (Edefors 24:3) i Edefors socken (Boden kommun) i Norrbotten. Foto: John-Eric Gustafsson, 1992

Har du någon gång vid sökning i Fornsök velat se en bild på sökt fornlämning? Under 2008 och följande år görs en satsning för att öka antalet bilder på lämningar i FMIS (Fornminnesinformationssystem) och Kulturmiljöbild (KMB). För att öka antalet bilder på forn- och kulturlämningar i FMIS och KMB har Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Västra Götaland påbörjat ett samarbetsprojekt för bildregistrering.


Torsa stenar (Almesåkra 45:1) i Almesåkra (Nässjö kommun) i Småland. Foto: Foto: John-Eric Gustafsson, 1987

För närvarande finns det ca 1900 bilder på forn- och kulturlämningar registrerade i FMIS, målet med projektet är att under 2008 registrera 1000 bilder, för att sedan utöka omfattningen under 2009.

Bildmaterialet består av fotografier framförallt tagna under Fornminnesinventeringen och inom Fornvårdens verksamhet. Majoriteten av bilderna är tagna på fornlämningar, men även byggnader är representerade i materialet.

>> Urban Mattsson är arkeolog och arbetar med Fornminnesinformation och Skog och Historia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *