Publicerat

En stor del av Riksantikvarieämbetets arkivförteckningar går nu att nå via Visual Arkiv på nätet och blir därmed sökbara för alla. Förteckningarna är dock endast upplysningar om vilka handlingar som finns i arkivet. För att titta i själva handlingarna är du välkommen att kontakta arkivet för att beställa fram material.

De omkring 140 arkiven efter enskilda personer, föreningar och andra institutioner är exempel på arkiv vars förteckningar nu är sökbara. Det enskilda arkivet efter fornforskaren Richard Dybeck innehåller manuskript, teckningar, uppteckningar och avskrifter av allmän antikvarisk och folkloristisk natur, bl.a. från alla de forskningsresor han företog sig. Dybeck var särskilt intresserad av folkminnen i form av musik, och han brukade organisera musikaftnar där visor och folkmusik framfördes. Det var vid den första av dessa aftnar som Dybeck framträdde som skald med “Du gamla, du friska“, diktad till en gammal västmanländsk folkmelodi. Dikten trycktes senare 1865 i den ändrade formen “Du gamla, du fria“ och det handskrivna originalet förvaras i arkivet.

>> Alexandra Franzén är arkivarie och jobbar med digitalisering av arkivförteckningar.