Publicerat

En stor del av Riksantikvarieämbetets arkivförteckningar går nu att nå via Visual Arkiv på nätet och blir därmed sökbara för alla. Förteckningarna är dock endast upplysningar om vilka handlingar som finns i arkivet. För att titta i själva handlingarna är du välkommen att kontakta arkivet för att beställa fram material.

De omkring 140 arkiven efter enskilda personer, föreningar och andra institutioner är exempel på arkiv vars förteckningar nu är sökbara. Det enskilda arkivet efter fornforskaren Richard Dybeck innehåller manuskript, teckningar, uppteckningar och avskrifter av allmän antikvarisk och folkloristisk natur, bl.a. från alla de forskningsresor han företog sig. Dybeck var särskilt intresserad av folkminnen i form av musik, och han brukade organisera musikaftnar där visor och folkmusik framfördes. Det var vid den första av dessa aftnar som Dybeck framträdde som skald med “Du gamla, du friska“, diktad till en gammal västmanländsk folkmelodi. Dikten trycktes senare 1865 i den ändrade formen “Du gamla, du fria“ och det handskrivna originalet förvaras i arkivet.

>> Alexandra Franzén är arkivarie och jobbar med digitalisering av arkivförteckningar.

5 kommentarer

  1. Vad jag förstår är det en skröna att Dybeck först skulle ha inlett sången med ”Du gamla och friska”, i så fall en väl spridd sådan. Visst har den framförst med ”friska”, men Dybeck ska enligt uppgift ha ogillat ändringen. Min källa till detta finns på http://www.ukforsk.se/subjects/Nationaldag.htm
    Var finns er källa för att Dybeck först skulle ha framfört sången med ”friska”?

  2. I arkivets exemplar av sången förekommer ordet “fria“ och inte “friska“. Här har även ordet “glädjefulla“ bytts ut mot “glädjerika“. Uppgiften att Richard Dybeck först framförde sången med ordet “friska“ är hämtad ur Svenskt Biografiskt Lexikon.

  3. Hej, jag heter Anders Thornström, arbetar på krigsarkivet.
    Varför lägger ni inte in era förtecknignar i NAD?

  4. Riksantikvarieämbetet kommer genom publiceringen av arkivförteckningar i Visual Arkiv på nätet även att få sina förteckningar överförda till NAD. Är de inte redan överförda kommer det att ske inom kort.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *