Publicerat


Foto: Marcin Chady (något beskuren)

Allt i Fornsök är inte vrak, gravfält och runstenar. När inventerarna har varit ute har de ibland registrerat andra lämningar som kanske inte är det man tänker på när man tänker forn- och kulturlämningar men som är intressanta ändå. Här är en av mina favoriter:

Bombkrater (Bäckebo 93:1)
Kratern återfinns i småländska Bäckebo och syns idag som en övertorvad grop på 5 m i diameter. Gropen orsakades av den 14 m långa tyska V2-raket som slog ner på platsen vid tretiden den 13 juni 1944. Enligt Nationalencyklopedin avfyrades raketen från tyska Peenemünde och var troligtvis ämnad att slå ner i det ockuperade Bornholm. Med en nedslagshastighet på tre gånger ljudhastigheten var raketen i stort sett omöjlig att stoppa och i krigets slutskede avfyrades 3000 sådana raketer mot mål i de allierade länderna.

Läs mer om Bäckeboraketen och V2-rakter i Nationalencyklopedin och Svenska wikipedia.

Har du någon udda favorit i Fornsök? Berätta! :)

>> Johan Carlström jobbar med Kulturmiljöportalen på Riksantikvarieämbetet.

8 kommentarer

 1. En av höjdpunkterna i min karriär hittills var när jag såg till att båtgravfältet vid Vendels kyrka fördes in i fornminnesregistret, ca 1994. Man hade missat det. Men när handläggarna väl registrerade gravfältet så valde de att föra det till en redan registrerad lämning intill: Vendelmonumentet! Så det blev en fornlämning av den ganska sällsynta typen ”Minnessten med borttaget båtgravfält”.

  Sedan hittade AFL en massa boplatsrester och brandgravar från vikingatiden och mellanneolitikum strax intill, så jag kan tänka mig att registersituationen är annorlunda idag.

 2. Ja, det här gjorde verkligen min morgon ;o)
  Visserligen har gravfältet undernummer 2 men att det inte var registrerat förrän på 90-talet (1990-talet !)

  AFL:s resultat är införda. Men tyvärr är det en av de poster som inte har skrivits in så man får titta på inventeringsboksuppslaget. Det finns en del kvar att göra med databasen. Ingen nyhet…

 3. Martin R: Jag kan inte hitta någon anmälan från dig, ang båtgravfältet i Vendel. Registreringen i Fornminnesregistret har utförts byråmässigt. Förmodligen efter telefonsamtal eller liknande. Det visar även att informationen varit bristfällig. Läget för båtgravfältet är osäkert, detsamma gäller dess utbredning samt antikvariska status. Båtgravfältet har fått ett eget undernr till Minnesstenen, vilket är tveksamt enligt RAÄ:s ”nomenklatur”. Men att sammanblanda minnesstenen med båtgravfältet genom citatet: “Minnessten med borttaget båtgravfält“ är även det felaktigt. Gravfältet har ju faktisk fått ett eget nr dvs Vendel 9:2.

 4. Min favorit är UFO-landningsplatsen med RAÄ-nummer Strövelstorp 47:1

  Länk:
  http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/visa.html?objektid=10112200470001&county=12&description=ufo&overview=0&extent=1311034.914057399%2C6236291.956865822%2C1318654.909942601%2C6239498.7051341785&layers=Sverige;Fornl%C3%A4mningar;

  Speciellt att den till UFO-landningsplatsen näraliggande tallen är märkt av farkostens supernovaheta turbinstråle är ju slutgiltigt bevis på att The truth is out there.

 5. Jag vet inte om det är min absoluta favorit men följande ligger bra till. Eksta 221:1 strax norr om Stora Karlsö. Det är ett flyttblock med den underbara traditionen ”De som vid fiskeläget stjäla eller bedriva skälmstycken sättas enligt hamnrätten, på denna sten, avstraffas medelst överösning med vatten och måste sitta en hel dag.” Vem öste?

 6. Bläddrar runt lite i fornsök och slås av att beskrivningarna är regelrätta sverigemästerskap i förkortningar. Är det en medveten strategi att använda många förkortningar eller kan det möjligen vara ett arv i rtuen från tiden med analog registerföring?

  Borde då inte den rutinen ha ett eget RAÄ-nr vid det här laget?

  Givet den lilla text som normalt finns i beskrivningen känns alla förkortningar rätt onödiga…

 7. Texterna i Fornsök är ett arv från den analoga Fornminnesregistret och Fornminnesinventeringen. Eftersom informationen framförallt är tänkt till professionella användare, har vedertagna förkortningar använts. I inventeringsböckerna användes förkortningarna för att texten inte skulle bli för lång. Är problem att tolka texten i Fornsök, kontakta FMIS-Support. Tack för synpunkten! Vi tar tillvara den!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *