Publicerat

Ingen blog med självaktning kan undvika klimatfrågan, så icke heller K-blogg.

framtider

I tidskriften Framtider nr 4 2008 finns en intressant artikel av kulturgeografen Erik Westholm där han beskriver vad han ser som klimatpolitiska ”dilemman”. Han menar att klimatarbetets utmaning är att det ska åtgärda problem som ligger bortom den normala tidshorisonten för politik och vardagsliv. Och trots att det är ett globalt problem så måste det till största delen lösas av nationalstater.

Han pekar också på att samhällsvetenskapligt inriktade framtidsstudier behövs för att koppla ihop kunskap om den framtida klimatförändringen med dagens samhällsbygge. Klokt tänkt och skrivet.

Framtider ges ut av Institutet för framtidsforskning.

>> Jerker Moström är kulturgeograf och jobbar med landskapsfrågor och GIS på Riksantikvarieämbetet.