Publicerat

It’s getting closer…and it’s SO exciting! The ticket is booked and on Saturday a couple of us working at the National Heritage Board in Stockholm will cross the sea to Visby and Gotland to join the Visbydagen (Visby Day) event and ”Culture in the Night”, where the Flickr Commonsteam at the National Heritage Board will participate with the international event of Common Ground, curated by Flickr Commons.

In the crypt of breathtaking St. Karin (Katarina) medieval Church ruin at the Main Square we will present a slideshow on Saturday night between 8:00 and 11:00 pm. It consists of the most poular photos on Flickr Commons, chosen by vote of the members on Flickr. It will be presented on many different places all over the world on this weekend.

A high-schoolclass from Slite on Gotland will also be there presenting a show of pictures from our photo database Kulturmiljöbild, as well as an exhibition about the National Heritage Board and our partaking on Flickr Commons. Nice!!

Hope all you lovers of old photos or you who just are a little curious about the National Heritage Board will meet up to join us on Saturday. See you in the Crypt!

Bild på St Karins ruin i Visby. Fotograf: Bengt A Lundberg

Visby with the Main Square/Stora Torget and St. Karin Church ruin. Foto: Bengt A. Lundberg

Nu drar det ihop sig…och det ska bli SÅ spännande! Biljetten är bokad och på lördag är vi ett par från Riksantikvarieämbetet i Stockholm som åker över havet till Visby för att vara med i Visbydagens ”Kultur i natten”, där Flickr Commonsteamet på Riksantikvarieämbetet deltar med det internationella eventet Common Ground, i regi av Flickr Commons.

I kryptan till den fantastiska kyrkoruinen Sankta Karin (Katarina) vid Stora Torget ska vi visa ett bildspel på lördag kväll mellan 20.00 och 23.00. Det består av de populäraste bilderna i Flickr Commons framröstade av medlemmar på Flickr. Det visas på många platser över hela världen under helgen som kommer.

En gymnasieklass från Slite är också där och visar ett eget bildspel med foton ur vår bilddatabas Kulturmiljöbild och en utställning om Riksantikvarieämbetet och vår medverkan på Flickr Commons. Kul!!

Hoppas ni alla som också älskar gamla bilder eller bara är lite nyfikna på Riksantikvarieämbetet kommer dit och träffar oss på lördag. Vi ses i kryptan!

>>Anna Boman arbetar med bildfrågor på Riksantikvarieämbetet