Publicerat

Vi har konstaterat att parametern/elementet dataQuality inte kan täcka både målgruppsdelning och osäkerhetsbeskrivning för data. Om vi låter parametern gälla målgrupper, dvs ange om datat är rått eller bearbetat så borde det finnas ett mellanalternativ egentligen. Ett normalvärde för data som inte är svårtillgängligt och till för forskare i första hand, men heller inte välputsat för vanligt folk.

När vi ska täcka in osäkerhetsbeskrivningen så gäller den ju olika vyer. Vi har en del landskapsspecifikationer som ”Up?”, dvs ”troligen Uppland” och osäkra tider som ”1934?”, dvs ”troligen/möjligen 1934”. Låt oss införa tre parametrar enligt följande:
timeCertainty=j/n
placeCertainty=j/n
actorCertainty=j/n

>> Börje Lewin

2 kommentarer

  1. Obligatoriska? Om de inte är det så är det väl svårt, åtminstone för ett system/en maskin, att tolka innebörden av om parametern inte är angiven alls (?).

  2. Möjligt att de kan vara obligatoriska men jag tror nog egentligen att defaultvärdet kan vara ”J”…

    //Börje

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *