Publicerat

Vi har konstaterat att parametern/elementet dataQuality inte kan täcka både målgruppsdelning och osäkerhetsbeskrivning för data. Om vi låter parametern gälla målgrupper, dvs ange om datat är rått eller bearbetat så borde det finnas ett mellanalternativ egentligen. Ett normalvärde för data som inte är svårtillgängligt och till för forskare i första hand, men heller inte välputsat för vanligt folk.

När vi ska täcka in osäkerhetsbeskrivningen så gäller den ju olika vyer. Vi har en del landskapsspecifikationer som ”Up?”, dvs ”troligen Uppland” och osäkra tider som ”1934?”, dvs ”troligen/möjligen 1934”. Låt oss införa tre parametrar enligt följande:
timeCertainty=j/n
placeCertainty=j/n
actorCertainty=j/n

>> Börje Lewin