Publicerat


Kniv från Lado, Afrika.

Dessa fyra är några av de ca 3000 mer eller mindre kända personer som av olika skäl samlat på sig de 220 000 föremål från hela världen som finns på Etnografiska museet i Stockholm. Hälften av dessa föremål har digitaliserats och är tillgängliga genom museets söktjänst och sedan 2 veckor är de även tillgängliga genom K-samsök. 40 000 av dessa föremål är nu fotograferade och visas med bild. Föremålen är i sin tur indelade i 3500 samlingar.

Etnografiska museet blir därmed det andra av Statens museer för världskulturs fyra museer som är med i K-samsök. Världskulturmuseet var det första och detta museum har nu också kompletterat sitt bidrag till K-samsök med 5700 fotografier.

Vad är det då för information som K-samsök har skördat från Etnografiska museet? Det är, precis som från Världskulturmuseet, inventarienummer, sakord, beskrivning och bild. Men nu har denna information kompletterats med geografiska uppgifter, material och förvärvsomständigheter. Det betyder att många av föremålen nu har fått en ungefärlig position i Google Maps. Eftersom många av ortnamnen har en ålderdomlig stavning lyckas dock inte alltid Google Maps hitta de många gånger ganska mystiska ortnamnen. Detta har gett oss ytterligare ett bra argument till varför vi behöver satsa på att kvalitetshöja våra data. En annan sak som kan vara bra att känna till är att förvärvsomständigheterna är registrerade på samlingsnivå. Vill du veta vem som samlade in kniven 1900.25.0004 så måste du gå till samlingen 1900.25 för att få reda på att det var löjtnant C. J. W. Jochnick som kom över den under sin vistelse i Afrika vid Stanley Falls och senare i Lado vid Vita Nilen (nuvarande sydöstra Sudan).

>> Magnus Johansson jobbar med museisystemet Carlotta på Statens museer för världskultur

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *