Gästblogg: Göteborgs Stadsmuseum i K-samsök

Publicerat

Göteborgs Stadsmuseum är ett kulturhistoriskt museum med fokus på västsvensk historia. Våra samlingars fokus är förstås Göteborg och dess omgivning, men här finns också mycket som speglar museets föregångares regionsvida uppdrag som inbegrep Västergötland, Bohuslän, Dalsland och norra Halland. I dag räknar vi med ungefär 1 miljon föremål, 2 miljoner bilder och 100 000 skrifter […]

Läs hela inlägget

Gästblogg: Agenter från Bebyggelseregistret i K-samsök

Publicerat

Byggmästare, arkitekter och andra upphovspersoner ur Bebyggelseregistret skördas nu till K-samsök, och är följaktligen sökbara via Kringla. Det är särskilt roligt för oss att kunna introducera en sökmöjlighet i Kringla som inte ens finns i Bebyggelseregistrets egen sökapplikation ännu. Den information som finns om personerna i databasen är inte särskilt utförlig, det rör sig huvudsakligen […]

Läs hela inlägget

Gästblogg: LSH i K-samsök

Publicerat

Sedan ett antal veckor finns Livrustkammarens, Skoklosters slotts och Hallwylska museets (LSH) föremål tillgängliga via K-samsök. Äntligen ges möjligheten att söka bland de tre museernas fantastiska samlingar som innehåller bl.a. måleri, vapen, möbler och dräkter. Samtidigt ges möjligheten att hitta lite mer udda inslag i de tre museernas samlingar, föremål som besökare inte vanligtvis kan […]

Läs hela inlägget

Gästblogg: Mer från Statens museer för världskultur

Publicerat

Konstnär: Utagawa Hiroshige Från Östasiatiska museets samlingar Under vecka 8 skördade k-samsök ytterligare 120 000 poster från SMVK. Den här gången rör det sig bland annat om – bara för att nämna något – rökelsekar från Qing-dynastin, Ganeshaskulpturer från 1100-talets Indien, Osvald Siréns vackra bilder av kinesiska trädgårdar, Johan Gunnar Anderssons korrespondens och fotografier på […]

Läs hela inlägget

Relevansrankning

Publicerat

I det nya Solr-indexet har vi nu viktat upp vissa parametrar. Vid fritextsökningar är det därmed viktigare med träffar i exempelvis ItemLabel än i beskrivande text. Viktningen drabbar Kringla och alla andra applikationer. Så här ser vår viktning ut just nu: ItemLabel 10 ItemTitle 9 ItemClass/ItemClassName 8 ItemKeyword 6 Thumbnailexists 5 plats-parametrar (countyName, provinceName osv) […]

Läs hela inlägget

Gästblogg: Medelhavets kulturarv har hittat fram till K-samsök

Publicerat

Del av kista från Egypten. Foto: Ove Kaneberg, Medelhavsmuseet Sedan februari är Medelhavsmuseets samlingar tillgängliga i k-samsök. Eftersom all föremålsinformation är på engelska är det en lite udda fågel i k-samsök men samtidigt kommer informationen att fungera väldigt bra i Europeana. Museet och samlingarnas historia Museet, som sedan 1999 ingår i Statens museer för världskultur, […]

Läs hela inlägget

Gästblogg: Nu tillgängliggör vi Etnografiska museets generalkatalog i K-samsök

Publicerat

I oktober läste vi in drygt 30 000 skannade sidor från Etnografiska museets generalkatalog i museets Carlottadatabas. I samband med skanningen lät vi ocr-tolka varje sida och tack vare detta är sidorna också sökbara. Efter importen var vi tvungna att korrigera några av de mest uppenbara felen i ocr-tolkningen men i förra veckan tyckte vi […]

Läs hela inlägget

Nytt i K-samsök: Svenskt hällristningsforskningsarkiv

Publicerat

Foto: Gerhard Milstreu. CC (by-nc-nd) Nu är informationen från Svenskt hällristningsforskningsarkivs (SHFA) databas åtkomlig via K-samsök och sökbar i t ex Kringla. Det rör sig i dagsläget om ca 1700 objekt och som namnet antyder innehåller databasen information om hällristningar i Sverige. Positivt är: Alla objekt har bild, foto, dokument, kalkering mm Alla bilder är […]

Läs hela inlägget

Gästblogg: Etnografiska museet i K-samsök

Publicerat

Kniv från Lado, Afrika. Upptäcktsresande Sven Hedin Japankännare Ida Trotzig Polarforskare Adolf E. Nordenskiöld Greve Eric von Rosen Dessa fyra är några av de ca 3000 mer eller mindre kända personer som av olika skäl samlat på sig de 220 000 föremål från hela världen som finns på Etnografiska museet i Stockholm. Hälften av dessa […]

Läs hela inlägget

Litteratur/publikationer i K-samsök

Publicerat

I samarbete med Kungl. biblioteket testar vi just nu att skörda ett urval poster från Libris som nu är sökbara, bl a via Kringla. Det handlar initialt om drygt 350 000 objekt (endast svenska titlar) från följande ämnen: Bg – Allmänna museer Cm.0 – religonshistoria allmänt Cm-b – religionshistoria Norden Cm-c – religionhistoria sverige Fbr […]

Läs hela inlägget