Publicerat


Utsikten från Hamrinsberget, Umeå, 2008.Foto: MikaelLindmark, Wikimedia Commons (CC-by-sa)

Som jag skrivit om tidigare gör vi under året besök på olika håll i landet för att bredda våra kontaktytor och träffa folk som jobbar operativt med kulturarvsinformation på webben. Vi vill nå potentiellt nya informationsleverantörer till K-samsök men också mer allmänt lyssna av vad som händer och diskutera gemensamma utvecklingsfrågor. Arbetet utgår från Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag att vidareutveckla K-samsök i samarbete med berörda myndigheter, institutioner och ideella organisationer.

I början av juni gjorde vi ett tvådagars nedslag i Umeå. Vi (Lars Lundqvist och Johanna Berg) deltog i två möten och träffade ett knappt tjugotal företrädare för Länsstyrelsen Västerbotten, Skellefteå museum och Västerbottens museum. Det regionala samarbetet tycks vara väl utvecklat i Västerbotten och dessa tre aktörer har, tillsammans med Skogsmuseet i Lycksele, samfinansierat och utvecklat flera fina portaler om länets kulturmiljö.

Vi fick utförliga presentationer av sajterna Hålla hus (om byggnadsvård), Sevärt i Västerbotten (om besöksmål i länet) och Spår från 10 000 år (om länets förhistoria) och diskuterade även Kulturarv Västerbotten (en söktjänst för samlingsdata från Skellefteå museum, Skogsmuseet i Lycksele och Västerbottens museum) samt WiGo (ett försök att länka Wikipedia-poster mot Google maps och ta vara på användarnas kunskaper). Mycket av materialet är tematiserat och mycket ambitiöst redaktionellt bearbetat. Välskriven text och bilder på webben kompletteras t ex av dramatiserade ljudfiler som kan poddas och korta filmsnuttar (via YouTube). Västerbotten ska också ha applåder för ett, så vitt vi kan bedöma, väl genomfört tillgänglighetsarbete för användare med funktionshinder – hela vägen från lättläst information till rullstolsramper.

Vi presenterade i vår tur K-samsök och Europeana, samt visade våra webbtjänster Kringla och Platsr. Bland det som diskuterades under mötena fanns som vanligt rättighetsfrågor, öppenhet och användbarhet. Dessutom talade vi om bl a:

  • Frågan om kostnader för digitalisering samt kriterier för urval/prioritering av material för webbpublicering. Ska man satsa på att få ut det mesta, eller bara det bästa?
  • Marknadsföringen av webbresurser, via press/radio/tv, sociala media och/eller aktiviteter som foto- eller geocachetävlingar. Hur funkar det?
  • Länsperspektivet som i stigande grad utmanas av för det första regionaliseringen (där Västerbotten mest troligt kommer att uppgå i en större Norrlandsregion), för det andra nya kulturportföljer/ koffertar, och för det tredje teknikutvecklingen som sådan. Det blir allt svårare att göra webblösningar med sikte enbart på kommunens/länets invånare.

Det var spännande att komma upp till Umeå och se att det är nästan samma saker som diskuteras där som i Skåne. Visst finns det vissa förutsättningar som är speciella för Västerbotten, men utvecklingskraften ligger helt säkert i att finna det som är gemensamt. Vi är glada att länsstyrelsen ville vara med och att diskussionerna blev så öppna och prestigelösa. Vi tar med oss hem många värdefulla erfarenheter och idéer och hoppas att de ska komma till glädje i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Vårens resor kommer att följas upp med flera möten senare under året i – som det ser ut nu – Växjö, Linköping, Uppsala och Stockholm. Vi återkommer.

>>Johanna Berg, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet

Ett svar

  1. Trevligt att läsa och roligt att få möjlighet att träffas, institutioner emellan. Jag arbetar som informatör hos oss på Västerbottens museumoch är med i samtal runt våra webbplatser för att nå nya målgrupper. Vi hoppas på många nya möjligheter att lansera sidorna ytterligare framöver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *