Publicerat

Bilden http://www.historiska.se/data/?bild=309859 som visar objektet http://www.historiska.se/data/?foremal=467726
Foto:Foto: Karin Olsson SHMM

Låt oss säga att du jobbar på en institution som vill tillgängliggöra bildmaterial under en Creative Commonslicens. Hur gör man detta på bästa sätt när man mappar mot K-samsök? Jag kommer att använda en av Historiska museets bilder för att illustrera (bilden ovan).

För bilder/foton (image) finns följande parametrar:

  • <thumbnailSource> – Länk till tumnagelbild, länk till bildfilen (inte sidans HTML-sida)
  • <lowresSource> – Länk till lågupplöst bild (webbformat, förslagsvis minst 600 pixlar bred), länk till bildfilen (inte sidans HTML-sida)
  • <highresSource> – Länk till högupplöst bild inte sidans HTML-sida), länk till bildfilen (inte sidans HTML-sida)
  • <byline> – Bildttext som ska innehålla minst fotograf. Kan innehålla institution men detta kan även skriva under <copyright>. Är inte fotografen känd så kan ska det stå ”Okänd”.
  • <mediaMotiveWord> – Bildtext.
  • <copyright> – Person eller organisation som äger den ekonomiska rätten till bilden. Är skyddstiden för t ex ett foto utgången (t ex 50 år efter fototillfället för en fotografisk bild) så ska inte denna användas.
  • <mediaLicense> – URI till licensen, t ex: http://kulturarvsdata.se/resurser/License#by-nc-sa
  • <mediaLicenseUrl>URL till specifik version av licensen, t ex http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/. Fylls inte denna i så användes det som är definierat som standard i rdf-resursen för licenser/upphovsrätt.

Bilden ovan skulle förslagsvis se ut som följer i rdf-representationen:

<mediaType rdf:resource=“http://kulturarvsdata.se/resurser/MediaType#image/jpeg“/>
<thumbnailSource>http://catview.historiska.se/catview/media/thumbnail/309859</thumbnailSource>
<lowresSource>http://catview.historiska.se/catview/media/309859</lowresSource>
<highresSource>http://catview.historiska.se/catview-test/media/highres/309859</highresSource>
<byline>Karin Olsson, 2007-02-01, SHMM</byline>
<mediaMotiveWord>Föremål från Historiska museet</mediaMotiveWord>
<mediaMotiveWord>Flintkniv</mediaMotiveWord>
<copyright>SHMM</copyright>
<mediaLicense>http://kulturarvsdata.se/resurser/License#by-nc-sa</mediaLicense>
<mediaLicenseUrl>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/se/</mediaLicenseUrl>

Eftersom Historiska museet använder den version av licensen som vi satt som standard så hade de inte behövt att välja något under <mediaLicenseUrl>. Det skadar dock inte att göra det ändå.

>> Johan Carlström  – projektledare för K-samsök på Riksantikvarieämbetet.