Uppdatering i dokumentationen (version 1.1)

Publicerat

När man, i rdf, hänvisar till en annan resurs eller objekt med ett unikt ID har det tidigare i dokumentationen stått att det ska göras enligt modellen: <isVisualizedBy>http://www.domän/institution/tjänst/id</isVisualizedBy> Eftersom standard för rdf är att använda rdf:resource så kommer vi i o m version 1.1 att rekommendera modellen: <isVisualizedBy rdf:resource=”http://www.domän/institution/tjänst/id”/> Båda varianterna fungerar, den första dock […]

Läs hela inlägget

Om användargenererat innehåll och Wikipedia

Publicerat

Wikipedia globe in a keychain! Foto: @bastique (Creative Commons by-nc) Som beskrevs i bloggposten kring det nya protokollet har vi från och med protokoll 1.1 en möjlighet att hantera komponenter i vår information på ett sätt som berikar vår information och gör den mer meningsfull för användaren. Det vi inte tog upp då var att […]

Läs hela inlägget

Ändringar och tillägg i K-samsök 1.1

Publicerat

Under hösten 2011 utvecklades K-samsök i en version 1.1. Fokus låg på att vidareutveckla protokollet så att det på ett smartare sätt stödjer webbsemantik och bredda K-samsök för att kunna hatera flera typer av information, bl a kring personer och händelser. Den nya protokollet är framtaget av Riksantikvarieämbetet i nära samverkan med de institutioner som hittills levererar […]

Läs hela inlägget

Version 1.1 driftsatt

Publicerat

Uppdaterat 2012-02-02: Tyvärr kommer vi inte att hinna uppdatera sidan som beskriver protokollet idag. För en kort sammanfattning över ändringar, se sidan med protokollversioner. Nu har vi driftsatt version 1.1 av K-samsök och allt har gått bra. Vad som återstår är att färdigställa dokumentationen vilken kommer att publiceras under dagen. Informationen eller länkar till den kommer sedan att […]

Läs hela inlägget

Snart kommer K-samsök 1.1

Publicerat

By: loop_oh (CC-by) Under hösten 2011 utvecklades K-samsök i en version 1.1. Fokus låg på att vidareutveckla protokollet så att det på ett smartare sätt stödjer semantik och bredda K-samsök för att kunna hatera flera typer av information, bl a kring personer och händelser. Vi kommer att driftsätta dessa ändringar under nästa vecka och mer information […]

Läs hela inlägget

Att använda Creative Commons

Publicerat

Foto:Foto: Karin Olsson SHMM Låt oss säga att du jobbar på en institution som vill tillgängliggöra bildmaterial under en Creative Commonslicens. Hur gör man detta på bästa sätt när man mappar mot K-samsök? Jag kommer att använda en av Historiska museets bilder för att illustrera (bilden ovan). För bilder/foton (image) finns följande parametrar: <mediaType> – […]

Läs hela inlägget

Träffade GBIF

Publicerat

Förra veckan träffade jag, Lars Lundqvist och Börje Lewin repesentanter för GBIF Sverige (Global Biodiversity Information Facility). GBIF är ett samarbete mellan museer, institutioner, organisationer och myndigheter som har naturhistorisk data för att tillgängliggöra denna för t ex samsökningstjänster. Känns det igen? :) GBIF har 90 medlemmar från 50 länder och bara i Sverige så […]

Läs hela inlägget