Publicerat

Uppsala, Uppland, Sweden
Uppsala och Fyrisån, 1880-tal. Fotograf: Okänd (från Flickr Commons)

Som vi skrivit om tidigare (här och här) gör vi under året besök på olika håll i landet för att bredda våra kontaktytor och träffa folk som jobbar operativt med kulturarvsinformation på webben. Vi hoppas förstås hitta flera informationsleverantörer till K-samsök men vill också mer allmänt lyssna av vad som händer och diskutera gemensamma utvecklingsfrågor. Arbetet utgår från Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag att vidareutveckla K-samsök i samarbete med berörda myndigheter, institutioner och ideella organisationer.

Efter sommaren har vi hittills hunnit med två besök, en heldag i Växjö den 9 september och en i Uppsala den 17 september. Vi (Lars Lundqvist och Johanna Berg) träffade fyra länsmuseer på varje ställe och dessutom deltog, glädjande nog, flera arkiv och även några mindre museer i diskussionerna. Det regionala samarbetet verkar fungera på helt olika sätt i olika landsdelar men vi kan återigen notera att det också finns mycket som förenar. På de två mötena deltog sammanlagt knappt fyrtio företrädare för sexton museer och arkiv, närmare bestämt:

 • Blekinge museum
 • Blekingearkivet
 • Dalarnas museum
 • Emigrantinstitutet
 • Fängelsemuseet i Gävle
 • Grenna museum/Polarcenter
 • Institutet för språk och folkminnen
 • Jönköpings läns museum
 • Kalmar läns museum
 • Kronobergsarkivet
 • Länsbibliotek Sydost/ABM Blekinge
 • Länsmuseet Gävleborg
 • Museum Gustavianum
 • Smålands museum/Kulturparken
 • Upplandsmuseet
 • Västmanlands läns museum

Vi presenterade som vanligt K-samsök och Europeana, samt visade våra webbtjänster Kringla/Kringla för Android och Platsr. Vi berättade också kort om hur myndigheten arbetar med Flickr Commons och vad som är poängen med att synas på andras plattformar. Bland det som diskuterades under mötena fanns många frågor som vi känner väl igen från tidigare träffar under turnén; rättighetsfrågor, öppenhet och användbarhet. Vi diskuterade en del gemensamma utvecklingsidéer och talade dessutom om bl a:

 • Hur man kan hantera PUL i relation till arkivalier med personhistorisk koppling, typ medlemsmatriklar i nykterhetsloger och fackföreningar.
 • Möjligheterna att koppla nya typer av data, såsom ortnamnsregister och ljudfiler (t ex dialektinspelningar) till K-samsök.
 • Internets globala karaktär och möjligheten att berätta “globala“ historier på Platsr, trots att kartan där bara visar Sverige som det ser ut idag.

Alla institutioner är unika, men utvecklingskraften ligger helt säkert i att finna det som är gemensamt. Vi tar med oss hem många viktiga synpunkter, erfarenheter och idéer från deltagarna och hoppas att de ska komma till glädje i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Genomförda sex möten kommer under hösten att följas upp med ytterligare träffar i åtminstone Linköping och Stockholm. Vi planerar dessutom en separat tillställning med konsttema i början av nästa år. Återkommer om detta.

>> Johanna Berg, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet

3 kommentarer

 1. Deltagarna från Upplandsmuseet tackar för ett mycket inspirerande seminarium som bland annat har medfört att vi nu planerar för att ta fram både en bildpolicy och en webbpolicy för museet. Vi ska bestämma var och hur vi ska agera på webben, hur vi ser på våra fotosamlingar och hur vi ska ta betalt för fotografiska tjänster. Vi är självklart även öppna för olika typer av samarbeten!

 2. Pingback: Anonym 768746
 3. Pingback: Anonym 768747

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *