Publicerat

I början av sommaren började vi testleverera data från K-samsök (eng: Swedish Open Cultural Heritage) till den europeiska sökportalen Europeana. Det rör sig i dagsläget om drygt 1,2 miljoner objekt från institutionerna som levererar data till K-samsök, endast objekt med foton/bilder. I Europeana visas datan tillsammans med en tumnagelbild, klickar man på den skickas man till källan (t ex denna). Detta är ett work in progress, mer metadata kommer att tillkomma.

Detta innebär att data som levereras av t ex ett museum till K-samsök även kommer att levereras till Europeana och bli sökbar i t ex Kringla och Europeana automatiskt.

Datan från Fornsök/FMIS och Bebyggelseregistret levereras inte i dagsläget, den leveransen kommer att göras senare inom ramen för delprojektet Carare som är specifikt inriktad på information om fornlämningar och historiska byggnader. Projektet kommer att ta fram ett specifikt protokoll för den typen av data.

Vi kommer även att under hösten titta på hur vi ska kunna visa information från Europeana i Kringla via Europanas API. Tänk dig att du söker på ”Halmstad” i Kringla  och hittar kartan här till vänster från Bibliothèque nationale de France. Det är ju inte direkt självklart att den finns där. :) Mer om detta senare.

>> Johan Carlström jobbar med K-samsök och Europeana/Carare på Riksantikvarieämbetet.