Publicerat

Flicka som tittar i en vattenpöl

Foto: National Media Museum, ca 1890

De senaste veckorna har Platsr varit på besök några gånger hos en skolklass på Solbergaskolan i Visby. Redan i våras började vi prata ihop oss om att eleverna på Solbergaskolan skulle testa Platsr som ett verktyg att arbeta med, ett roligt inslag i undervisningen. Nu är det dags att sätta igång ett litet projekt. Med stöd och inspiration av läraren kan eleverna ge sig ut och dokumentera och utforska sin omgivning, sätta ihop olika typer av information: text, foto, videoklipp, märka ut sin plats på kartan och berätta en historia kring den, samtidigt som de kan interagera med andra medlemmar.

Idén kring Platsr, själva typen av personligt berättande, bygger på konceptet Digital Storytelling, ett sätt att föra traditionell berättandeform vidare med hjälp av digital teknik. Metoden skapades 1994 av Joe Lambert som driver Center for Digital Storytelling i Kalifornien. Ursprungsformen för en ”Digital Story” är en relativt kort berättelse, berättad av en ”vanlig” person som med hjälp av digitala verktyg och multimedia förmedlar sin egen historia på ett personligt, reflekterande och engagerande sätt, ofta med någon typ av interaktivitet.

Man kan säga att det är en slags mini-filmer där berättaren med hjälp av digitala verktyg synkar sin röst till en serie bilder som sätts ihop på ett dramaturgiskt sätt. Det finns en viss stringens för hur en digital story konstrueras enligt ursprungsformen: ca 250 ord, ett dussintal foton, och en relativt kort speltid på några minuter. Det är just denna begränsning som anses ge berättandet dess enkla men fängslande form.

Formen för Digital Storytelling har under årens lopp utvecklats, och fortsätter att utvecklas i en bredare kontext, från olika typer av webb-baserat berättande, interaktiva historier till interaktiva dataspel. På Platsr innefattar det digitala berättandet och interaktiviteten att du bland annat kan lägga in foton och videos, du kan kommentera, tagga, diskutera och givetvis skriva ner din personliga berättelse om din plats. Du kan även låta andra lägga till och redigera material till din plats, öppna upp för flera perspektiv och tolkningar.

När det gäller att publicera bildmaterial och text stödjer vi Creative Commons-licenser, och vi förespråkar en så öppen licensiering som möjligt. Givetvis får man välja själv hur pass fri licens man vill använda sig av men vi vill framhålla värdet av att dela och sprida sitt material så att andra kan använda sig av det, och likaså vikten av att de olika typerna av licensiering respekteras – just för att materialet ska kunna vara så fritt som möjligt.

Konceptet Digital Storytelling kan också vara ett sätt att införliva mänskligt tänkande och känslor, mjuka kvaliteter, i en teknisk online-miljö i form av webblärande och utbildning. En personlig historia tillåter att personen som berättar får möjlighet att presentera sina egna tankar och karaktärsdrag samtidigt som processen att skapa en berättelse är en mental utmaning som stimulerar till kritiskt tänkande, förmåga att behandla och utvärdera information, reflektera och ifrågasätta, för att slutligen komma fram till egna slutsatser. Med hjälp av digital multimedia, med ljud, känslor, bilder, och kontext skapar du en reflektiv berättelse samtidigt som du effektivt kan knyta an till andra, undersöka och försöka förstå tillsammans.

Vill du lära dig mer om hur du kan komma igång med Digital Storytelling, lära dig praktiska tips? De första kapitlen av Digital Storytelling Cookbook finns att läsa gratis på nätet:

Maria Logothetis jobbar med Platsr på Riksantikvarieämbetet.