Information om byggnaders kulturvärden skapar nytta för många olika användare

Publicerat

Bild på en hand som håller i en mobil som visar information om bebyggelse med kulturvärden i närheten.

Tillgänglig information om bebyggelse med kulturvärden är en förutsättning för att agera rätt i samhällsbyggnadsprocessen. Bilden är ett montage. Foto: Martin Nordesjö (CC BY).

Tillgänglig information och kunskapsunderlag om bebyggelsens kulturvärden skapar förutsättningar för aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen att få den överblick de behöver. På så sätt minskar vi riskerna att på sikt förlora det byggda kulturarvet. Bygglovshandläggare, planarkitekter, byggnadsantikvarier, fastighetsägare, byggherrar, hantverkare och ingenjörer är exempel på aktörer som har behov av kunskapsunderlag om bebyggelse med kulturvärden.

Nu tar vi pulsen på museernas förmedling

Publicerat

Enheten för digital förmedling på Riksantikvarieämbetet har i dagarna skickat ut en enkät som ingår i vår undersökning av hur svenska museer förmedlar sina samlingar, utställningar och annat innehåll via digitala metoder och kanaler. Syftet är att kartlägga vilka behov av stöd som finns på området, och bygga rätt underlag för prioriteringar inom vårt fortsatta […]

Läs hela inlägget

Hur beskriver man tillgänglighet till besöksmål på webben?

Publicerat

Riksantikvarieämbetet  har ansvar inom kulturmiljösektorn för att förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet. På informationsavdelningen arbetar vi bland annat med att driva utvecklingen för förbättrad information på webben om tillgängligheten till kulturmiljöer; historiska platser, byggnader och besöksmål. I september träffade vi representanter för olika funktionshinderorganisationer och Myndigheten för delaktighet för att […]

Läs hela inlägget

Äntligen aktuell arkeologi!

Publicerat

I samband med att Arkeologidagen  gick av stapeln söndagen den 30 augusti var det också premiär för söktjänsten Aktuell Arkeologi. Samtliga Arkeologidagens 45 arrangemang var utmärkta som kartpunkter på sajten tillsammans med kortfattad information så att arkeologiintresserade besökare lätt kunde hitta till de olika arrangemangen. Nyheten om lanseringen av Aktuell Arkeologi fick ett bra genomslag […]

Läs hela inlägget

Riksantikvarieämbetets kulturarvsdata i Google Field Trip

Publicerat

Riksantikvarieämbetet är tillsammans med Europeana med i ett pilotprojekt med Google, där vi levererar data om historiska platser och byggnader till Google Field trip, en app som riktar sig mot turister. För att kunna leverera data till appen måste dataobjekten ha en koordinat, språkidentifiering, en beskrivande text som är läsvänlig och intressant, samt bilder av […]

Läs hela inlägget

Europeana – sammanfattning av årets nätverksträff i Madrid

Publicerat

Europeana AGM Madrid, oktober 2014 Foto: Riksantikvarieämbetet (CC-by) De sista dagarna i oktober var jag och min kollega Matilda i Madrid för att närvara på Europeanas årliga möte och i anslutning till årsmötet, det avslutande mötet för treårsprojektet Europeana Awareness (tidigare inlägg om Europeana Awareness finns här och här). Europeana Awareness-mötet som hölls den första dagen […]

Läs hela inlägget

Riksantikvarieämbetet och webben

Publicerat

Foto: Dave Gray (cc-by) Under 2014 arbetar Riksantikvarieämbetet med att ta fram en webbstrategi eller digital strategi som det också kallas ibland. Syftet med webbstrategin är att ta fram ett förslag för hur Riksantikvarieämbetet ska använda digitala kanaler för att uppfylla sitt uppdrag; ansvar för frågor om kulturmiljön och kulturarvet med ett levande kulturarv som […]

Läs hela inlägget

Platsr – ny version

Publicerat

Foto: Axel Nylén (CC-by) Skolliv och stridigheter i Mosshult: Läs mer på http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/33 Under januari och februari har vi åtgärdat en hel del buggar på Platsr. Sen i september är en ny version av Platsr ute på webben men det finns eftersläpande småfix att ta hand om. I början av året vi därför lagt mycket […]

Läs hela inlägget

Platsr ny version – hur är läget nu?

Publicerat

 Foto: Riksantikvarieämbetet, CC-by Platsr uppdaterades med en ny version i början av september. En lång utvecklingsperiod var äntligen över. Både fram- och baksida har gjorts om på sajten, det vill säga både ny databas och nytt ramverk samt många förändringar på utsidan i designen. Efter driftsättningen var Platsr skakigt och gick ned mer än […]

Läs hela inlägget

Europeana-möte i Prag

Publicerat

Foto: Riksantikvarieämbetet CC-by Förra veckan var jag i Prag i Tjeckien ett par dagar för att medverka på Europeana Awareness Annual General Assembly meeting. Det var National Narodni Muzeum som var värd för mötet. Förutom mycket information kring uppföljning av personalresurser, finanser och budget kring våra olika projekt och Work Packages (WP’s), var det också […]

Läs hela inlägget