Publicerat

Â

Kollage med mobiltelefon, mus till dator samt texten 'new technology'
Foto: jungmoon (CC-by-nc)

Förra veckan var Platsr-redaktionen på konferensen ”Du sköna nya utställningsvärld” i Stockholm. Konferensen arrangerades av Fuism, Forum för utställare samt Riksutställningar och handlade om digital teknik i utställningar; kan nya sätt att kommunicera och interagera ge en starkare upplevelse för besökaren, och vilka metoder, trender och tekniska lösningar finns att tillgå? Givetvis var det också ett bra tillfälle för Platsr att nätverka med museipedagoger från hela Sverige.

Seminarier och presentationer gällande best practise och tillämpningar av digital teknik varvades med besök i utställningarna (O)mänskligt och Sveriges Historia. Ameline Coulombier från Lord Culture föreläste om multimediations – olika sätt att använda multimedia för mediering i utställningar. Nedan följer ett axplock av det Ameline berättade om trenden generellt för utställningsdesign:

 • Samlingar
  Fokus tillbaks på samlingarna genom kontext, rytm genom ljussättning av selektiva delar av det du vill betrakta, samt taktila möjligheter
 • Teknologi
  – Multi touch: flera användare kan samarbeta via en touch screen
  – Augmented reality: ett sätt att öka upplevelsen av det du betraktar med hjälp av virtuell information
  – Animerade porträtt
 • Interface (hur/på vilket sätt man kommunicerar med besökare)
  – T ex leta information via touch screens, använda handrörelser för att bläddra genom innehåll
 • Besökare
  – Från individperspektiv till en kollektiv upplevelse
  – Kollektivt ljud, dvs selektiva delar översätts till olika språk men man utgår från en gemensam ljudbild
  – Stage effect: Om endast en person kan använda en funktion (interaktiv bildskärm exempelvis) kan andra besökare  följa händelserna på en större bildskärm
  – Kollaborativt interagerande, funktioner och installationer som behöver flera personer för att fungera
 • Offsite-upplevelse
  – Förlängd upplevelse via applikationer till mobiler
  – Möjlighet att bokmärka information på plats för att sedan gå online hemma och utforska vidare
  – Digitala webbverktyg för att få översikt hur du har rört dig i utställningen, se vilka delar du har besökt och vilka du har missat inför nästa besök

Nya tekniska lösningar och funktioner som implementeras i utställningar ersätter eller utsluter inte på på något sätt museivärdar, mänskliga ”interpreters” (tolkar, översättare). Tvärtom kompletterar artificiellt och mänskligt varandra väl; det har visat sig att värdar och guider i utställningar med många tekniska implementationer är viktigt och avgörande för hur villiga besökare är att pröva och utforska verktyg och funktioner som de inte på en gång förstår hur de fungerar.

Konferensen fortsatte med flera intressanta presentationer av pedagoger och utställningsproducenter om olika sätt att interagera med besökare genom augmented reality, multi-touch, webbpedagogik, animerade porträtt, samt nya frågor som uppkommer, t ex förvaltning av tekniska lösningar, gallring och lagring av digitalt material, upphovsrätt och censur av material. Censuren gällde i detta fallet diskussioner kring användargenerade bilder som besökare kunde ta på sig själva i en utställning, och som sedan laddades upp på Flickr eller andra webbplatser. Vissa bilder föll då bort på grund av stötande innehåll,  det vill säga de  censurerades – väldigt få i sammanhanget ska sägas.

Det var positivt att det presenterades installationer som även fungerar med en liten budget (kostnadsfrågan kom upp vid varje presentation) samt att det går att göra en hel del utan att det landar i fantasisummor.  Det finns ju också öppna, tillgängliga sajter och plattformar på webben som fungerar utmärkt att använda i pedagogiska sammanhang, och det bästa av allt – det är gratis!

Maria Logothetis jobbar med Platsr på Riksantikvarieämbetet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *