Publicerat


Foto: Gerhard Milstreu. CC (by-nc-nd)

Nu är informationen från Svenskt hällristningsforskningsarkivs (SHFA) databas åtkomlig via K-samsök och sökbar i t ex Kringla. Det rör sig i dagsläget om ca 1700 objekt och som namnet antyder innehåller databasen information om hällristningar i Sverige. Positivt är:

  • Alla objekt har bild, foto, dokument, kalkering mm
  • Alla bilder är märkta med Creative Commonslicensen Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar
  • Alla objekt har länkar till motsvarande fornlämnings K-samsöksobjekt (från FMIS/Fornsök).
  • De flesta objekten (ca 91%) har koordinater och kan visar på kartan.


Foto: Evers Dietrich. CC (by-nc-nd)

Objekt som länkas ihop med andra objekt i olika databaser är mycket värdefulla för att skapa sammanhang. Nästa steg är att vi ska se hur vi kan skapa länkar tillbaka till SHFA-objekten från FMIS-objekten i K-samsök.

>> Johan Carlström, projektledare

Ett svar

  1. Pingback: Anonym 768748

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *