Publicerat


Stockholms stadsmuseum för länge sedan  (Fotograf okänd)

Som vi skrivit om tidigare gör vi under året besök på olika håll i landet för att bredda våra kontaktytor och träffa kolleger som jobbar operativt med kulturarvsinformation på webben. Vi hoppas förstås hitta nya leverantörer till K-samsök men vill också mer allmänt lyssna av vad som händer och diskutera gemensamma utvecklingsfrågor. Arbetet utgår från Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag att vidareutveckla K-samsök i samarbete med berörda myndigheter, institutioner och ideella organisationer.

För ett par veckor sedan hade turen kommit till Stockholm. Där finns en del museer som aktivt deltagit i utvecklingen av K-samsök ända från början, men nu var det inte dem vi vände oss till. I stället hade vi bjudit in en rad institutioner som hittills inte haft så mycket med K-samsök att göra. Vi (Johan Carlström och Johanna Berg) träffade den 7-8 oktober knappt tjugo museer och fick som vanligt ta del i stimulerande diskussioner om de frågor som nästan alla brottas med.
På de två mötena deltog sammanlagt omkring trettio företrädare för sjutton museer och andra organisationer, närmare bestämt:

 • Eskilstuna museer
 • Musikmuseet
 • Nobelmuseet
 • Polismuseet
 • Postmuseet
 • Sigtuna museum
 • Skansen
 • Spårvägsmuseet
 • Statens maritima museer
 • Stockholms läns museum
 • Stockholms stadsmuseum
 • Stockholmskällan
 • Sveriges hembygdsförbund
 • Sörmlands museum
 • TAM Arkiv
 • Torekällbergets museum
 • Visarkivet

Vi presenterade som vanligt K-samsök och Europeana, samt visade våra webbtjänster Kringla/Kringla för Android och Platsr. Vi berättade också kort om hur myndigheten arbetar med Flickr Commons och vad som är poängen med att synas på andras plattformar. Bland det som diskuterades under mötena fanns många frågor som vi känner väl igen från tidigare träffar under turnén; rättighetsfrågor, öppenhet och användbarhet. Vi diskuterade en del gemensamma utvecklingsidéer och talade dessutom om bl a:

 • Möjligheten att lägga på ytterligare kartlager i Kringla. En integrering av Google maps kunde göra det möjligt för användaren att välja kartskikt och så småningom kunde vi kanske lägga till också historiska kartor.
 • Webbstatistik, både som verktyg för egen utveckling och som redovisning för jämförelser över tid &/eller med andra aktörer i sektorn.
 • Social media och hur det egentligen funkar för myndighetsföreträdare att verka på sådana informella arenor. Viss ledning finns hos e-delegationen.
 • Ljud. Möjligheterna att hantera mp3-filer i K-samsök/Kringla/Platsr liksom de speciella förutsättningar i PUL och upphovsrättslag som gäller för ljudinspelningar.

Att alla institutioner är unika behöver inte ens sägas längre. Utvecklingskraften ligger dock helt säkert i att hitta det som är gemensamt. Vi samlar in alla viktiga synpunkter, erfarenheter och idéer från deltagarna och är säkra på att de kommer att vara till glädje i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Genomförda åtta möten kommer under hösten att avslutas med en sista träff i Örebro. Det tänkta mötet i Linköping nästa vecka är dock tyvärr inställt pga för få anmälda. Efter årsskiftet går vi in i en ny fas och planerar några tematiserade möten kring olika materialkategorier. Det första mötet av den nya modellen kommer att handla om bildkonst, och troligen äga rum i mars månad. Vi återkommer!

>> Johanna Berg, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet