Publicerat

Jump! Jump! by TuTuWoN, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License by  TuTuWoN

Arrangörsgruppen för Forum för kulturarvsforskning hälsar alla välkomna till ett seminarium den 9/12 och som tar sin utgångspunkt i att det idag ofta påpekas att det finns brister i den humanistiska och historiska bildningen. En fråga som kommer att diskuteras är hur humanistisk och historisk vetenskap kan bidra till ett bättre samhälle.  Inom forskning å ena sidan utsätts humaniora i allt högre grad för marknadsstyrda ideal och kvantitativa bedömningsprinciper, vilket riskerar att urholka den fria och kritiskt reflekterande forskningen. Inom statlig förvaltning å andra sidan aktualiseras dagligdags frågor kring digitalisering och e-förvaltning och deras koppling till demokratiska frågor. Men hur förmedlas humanistiska perspektiv via e-förvaltning och gynnar digital information alltid demokratin?

Moderator under seminariet är Ulrika Knutson och bland deltagarna finns Janken Myrdal, Stefan Eklund, Sanne Houby-Nielsen, Jonas Nordin, Martin Rundkvist, Johanna Berg, Tanvir Mansur från Projekt Athena, samt Karin Tetteris och Olle Westerberg från Armémuseum. Seminariet äger rum i Riksantikvarieämbetets Stora sessionssal i Stora huset, Storgatan 41 och är avgiftsfritt. Dagen inleds med kaffe klockan 9.30, därefter kör seminariet igång klockan 10.00 och beräknas pågå till senast klockan 16.00. Under dagen serveras lunchsmörgås till subventionerat pris.

Är du intresserad så föranmäl dig senast 6/12 till Camilla Montan, Vitterhetsakademiens bibliotek, tfn 08-5191 8140.

Forumet arrangeras i samarbete mellan Kungl. Vitterhetsakademien, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer och Stockholms universitet.

>> Ola W. Jensen är forskare och handläggare och arbetar med frågor som rör bevarandeideologins historia på Riksantikvarieämbetet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *