Publicerat

remix 004 for Raä by beta75.se, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License by  beta75.se

Minnesinstitutionernas bildskatter ligger delvis tillgängliga på nätet. Fria från upphovsrätt, fria att använda. Men ingen hittar dit. Hur ser nutida kulturarvsskapare och kreatörer på det här materialet? Och vad är kulturarv för allmänheten?

Det jag som kommunikatör inte kan undgå att se, är att man inte lyckas nå ut med sina bildskatter. De som hittar dit är de som redan känner till verksamheten och redan har ett intresse för museum, samlingar och historia. Kulturarvet tillhör oss alla och vi skapar kulturarvet där vi är och verkar – varje dag. Där vi lever våra liv. Inte sant?

Så under en kreativ och inspirerande krock en kväll, skapade jag tillsammans med fotografen Karl Nilsson flickr-gruppen Recreate Culture .

Skating in the 1900 century by h.brovell, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License by  h.brovell

Vi tog kontakt med en rad duktiga fotografer och photoshopkunniga personer för att dom skulle lägga grunden. Vi gav dom fria händer att kommentera Creative Commons, dåtid, nutid och kulturarvet, genom att göra bearbetningar av det fria och tillgängliga materialet som Riksantikvarieämbetet har lagt ut på flickr.

Tanken och förhoppningen är att fler går med i gruppen framöver och att man också hittar vidare till andra minnesinstitutioners fria och tillgängliga bilder. Målet är att Recreate Culture ska väcka de gamla bilderna till liv genom remixer. Skapa uppmärksamhet, och på så vis nå ut till allmänheten. Bidragen som kommer in hoppas vi också ska kunna ligga till grund för diskussioner om kulturarv och upphovsrätt.

The Early Rights of Women by tsalehpour, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License by  tsalehpour

Under min praktikperiod vid Riksantikvarieämbetet, har jag arbetat kring Creative Commons och med fokus på de bildsamlingar som är uppladdade på flickr. Jag har under hösten träffat en mängd olika personer som arbetar vid museum och minnesinstitutioner, för att förstå vilka frågor man står inför vid digitalisering och publicering av bildmaterial på nätet. Vilka licenser man diskuterar och var svårigheterna ligger.

Många är de som nu står och laddar inför att ta ett stort steg ut, att öppna upp och tillgängliggöra. Jag ser verkligen fram emot utvecklingen med spänning och förhoppning om att minnesinstitutionerna ska få en relevant plats och roll i samtiden. Att de blir en del i den ständigt pågående dialogen och vardagen på webben.

>> Maja Larsson – mångsysslande webbkommunikatör

3 kommentarer

  1. Hoppas fler hittar bildskatten, för resultaten blir verkligen imponerande! Intressant att blanda gammalt med nytt. /Kati (leapox)

  2. Pingback: Anonym 71854
  3. Pingback: Anonym 699756

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *