Publicerat

Inom kort kommer vi att lägga ut drastiska förändringar av K-samsök – som inte kommer att märkas:-)

Det är nämligen själva plattformen som förändrats. Vi byter databas från Oracle till Postgres och indexeringsmotor från Lucene till Solr. Det innebär bland annat följande:

– Licenskostnaderna för Oracle minskar. RAÄ strävar efter att helt fasa ut Oracle som databas och istället satsa på open source.

– Portering av K-samsök blir ännu enklare eftersom ingen databaslicens behövs. Om det skulle bli aktuellt för någon annan aktör att driva K-samsök så är flytten ännu busenklare än förut.

– Solr är ett superset av Lucene. Den är mer kraftfull och har mer funktionalitet. Vi kommer att kunna svara upp mot fler och mer avancerade önskemål från omvärlden.

– Solr gör det möjligt att ha ett distribuerat index. För närvarande har vi redundans i flera led för att kunna hålla en hög driftsäkerhet, men vi har haft en enda K-samsökserver. Vid behov kan vi nu sätta in fler servrar, där en är master och de andra är slavar.

Förändringarna fungerar i testmiljö så i början av 2011 kommer vi att uppgradera produktionsmiljön. Om något slutar fungera som vi missat så får ni höra av er snabbt. API-erna har anpassats bland annat.

Vi kommer också att lämna SRU bakom oss. SRU är den standard för att hämta data från K-samsök som vi använde från början i K-samsök. Men vårt eget API (SOCH API) har utvecklats och är mer fullödigt nu. Det känns inte motiverat att fortsätta stödja SRU. SOCH API känns moget och det brukar gå snabbt att lägga till ny funktionalitet när vi får in önskemål om vad applikationerna vill kunna göra.

Det innebär i praktiken att anrop mot http://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?…. kommer att fungera alltbättre medan anrop mot http://kulturarvsdata.se/ksamsok/sru?…. kommer att fungera alltsämre.

>>Börje Lewin – tekniskt ansvarig för K-samsök