Version 1.1 driftsatt

Publicerat

Uppdaterat 2012-02-02: Tyvärr kommer vi inte att hinna uppdatera sidan som beskriver protokollet idag. För en kort sammanfattning över ändringar, se sidan med protokollversioner. Nu har vi driftsatt version 1.1 av K-samsök och allt har gått bra. Vad som återstår är att färdigställa dokumentationen vilken kommer att publiceras under dagen. Informationen eller länkar till den kommer sedan att […]

Läs hela inlägget

Relevansrankning

Publicerat

I det nya Solr-indexet har vi nu viktat upp vissa parametrar. Vid fritextsökningar är det därmed viktigare med träffar i exempelvis ItemLabel än i beskrivande text. Viktningen drabbar Kringla och alla andra applikationer. Så här ser vår viktning ut just nu: ItemLabel 10 ItemTitle 9 ItemClass/ItemClassName 8 ItemKeyword 6 Thumbnailexists 5 plats-parametrar (countyName, provinceName osv) […]

Läs hela inlägget

Enkel glädje blir dubbelriktad glädje i vinterSol(r)

Publicerat

Nu är Solr-indexet implementerat i K-samsök. Databasbytet från Oracle till Postgres är också snart en realitet, vi har testat klart och ska bara ha en del pusselbitar på plats. Se tidigare inlägg för mer information om Solr och Postgres. Den nya versionen av K-samsök som nu ligger ute har även en annan riktigt bra finess […]

Läs hela inlägget

Systemlyft för K-samsök

Publicerat

Inom kort kommer vi att lägga ut drastiska förändringar av K-samsök – som inte kommer att märkas:-) Det är nämligen själva plattformen som förändrats. Vi byter databas från Oracle till Postgres och indexeringsmotor från Lucene till Solr. Det innebär bland annat följande: – Licenskostnaderna för Oracle minskar. RAÄ strävar efter att helt fasa ut Oracle […]

Läs hela inlägget

Version 0.99

Publicerat

Idag är det ett år sedan vi släppte lös beta-versionen. Och två år och några dagar sedan första initiativen till K-samsök. Nu lägger vi ut version 0.99. Vad som är nytt ser ni här: http://kulturarvsdata.se/protokollversioner.html Den stora nyheten är att vi har landat när det gäller licenshanteringen, även om det fortfarande kan bli ändringar i […]

Läs hela inlägget

Välkomna alla fornvänner

Publicerat

Nu välkomnar vi varmt artiklar från Fornvännen i K-samsök! Sök på Fornvännen i Kringla eller på någon artikel du känner till. Fornvännen med alla spännande artiklar och gamla anor, liksom kopplingen till ännu mer anrika Vitterhetsakademin känns väldigt angeläget att få med. Grattis också till oss på RAÄ som i och med Fornvännen nu levererar […]

Läs hela inlägget

K-samsök 1.0 närmar sig

Publicerat

Här kommer det nyhetsbrev som skickades ut i oktober. Skicka ett mail till ksamsok at raa.se om du vill vara med på sändlistan. ————————————————————————– K-samsöksprojektet närmar sig nu en första leverans, och därmed den andra viktiga milstolpen i projektet (den första var beta-leveransen i februari 2009). Under året har utvecklingsgruppen på RAÄ arbetat vidare med […]

Läs hela inlägget

Bidrag till K-samsök från studentgrupp

Publicerat

En grupp studenter vid Högskolan på Gotland har utvecklat ett API-skikt och en nedladdningsbar sökruta för K-samsök. API-skiktet innebär att man kan få en sorterad träffbild för sin sökning (observera parametern ”HUR” som gör jobbet). Det finns även en statistikfunktion. All kod är nedladdningsbar och finns för såväl Javamiljö som .NET. Studenterna har jobbat 10 […]

Läs hela inlägget

Styrgruppsmöte

Publicerat

I onsdags (3/6) träffade jag, Lars Lundqvist och Börje Lewin K-samsöks styrgrupp. Bl a så diskuterade vi kring vad som hänt i och kring projektet sedan betalanseringen i februari samt styrgruppen framtida sammansättning. Ett förslag var att skapa ett användarråd med intressenter där samverkan, extern finansiering, mm kan diskuteras fristående från styrgruppen. På detta sätt […]

Läs hela inlägget