Publicerat


Rökstenen. Foto: C. F. Lindberg – 1872

I mitten av januari planeras driftsättning av några nya funktioner i Fornsök. Sedan “nya Fornsök“ släpptes i maj 2008 har Riksantikvarieämbetet bedrivit utveckling i mindre skala på årsvis basis. Tanken har varit att göra små men kontinuerliga förbättringar av söktjänsten. Årets utveckling bygger delvis på förslag som hängt med sedan 2008, samt synpunkter som inkommit från er användare sedan dess. Det senare är ett viktigt inslag inför all utveckling och vi önskar att ni även i fortsättningen är lika flitiga att skicka in synpunkter på förbättringsområden och andra önskemål till fornsok@raa.se . Exempel på några funktioner som kommer är RSS-feed, sökning inom handritad polygon och flerval vid sökning.

På Riksantikvarieämbetet pågår för närvarande diskussioner kring våra tjänster med utgångspunkt i sam- och framtidsplanering, ett arbete som leds av Henrik Summanen på enheten för informationsutveckling. Här finns planer på begreppsmodellering och anpassning till den semantiska webben, ett arbete som måste ske i flera steg under ett antal år. En översyn av Riksantikvarieämbetets systemportfölj kommer att göras, viktiga frågor berör vad systemen skall göra för vem i framtiden. Närliggande planer för Fornsök är att enheten för informationsförsörjning kommer att initiera en förstudie för ett nytt webbaserat registreringsverktyg. Under nästa år kommer vi också att se över hur vi kan stärka sök- och hjälpfunktioner i tjänsten, samt påbörja arbetet med att införa CC-licensiering för bilder och information.

>> Daniel Langhammer jobbar med FMIS/Fornsök på Riksantikvarieämbetet

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *