Nytt år – nya uppdrag!

Publicerat  

Uppdatering 2011-01-12: Enligt särskild PM om Samordningssekretariatet (Ku2010/2064/KT) bidrar även de stora stiftelserna, KB och Svenska Filminstitutet till finansieringen. Den totala budgeten uppgår till drygt 3,2 miljoner. PM pekar också ut några särskilt viktiga frågor för sekretariatets verksamhet: juridik, standarder, metodutveckling och EU-frågor.

_______

Ekonomistyrningsverket finns alla styrdokument för statens myndigheter publicerade. Om man är nyfiken på hur den kulturpolitiska kartan utvecklas kan man kika på regleringsbreven där, så det har jag gjort. Riksantikvarieämbetet får enligt 2011 års regleringsbrev använda högst fem miljoner kronor till förvaltning och utveckling av K-samsök. Rörande kulturarvsinformation och webb finns inga ytterligare direktiv explicit formulerade i dokumentet.

Vår Visby-granne Riksutställningar har fått ett helt nytt regeringsuppdrag rörande Digital förmedling av kulturarv;
Riksutställningar ska samla och sprida kunskap om digital förmedling av kulturarvet som ett led i en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. Detta ska främst ske i samverkan med det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet.

Och Riksarkivet ska – som förutskickades i höstens budgetproposition – inrätta en Enhet för samordning av digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet;
Riksarkivet får i uppdrag att inrätta ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet. Samordningssekretariatet ska vara organiserat som en fristående enhet vid myndigheten och vara en resurs för det statliga kulturarvsområdet. Närmare inriktning för samordningssekretariatet kommer att formuleras i ett särskilt uppdrag från regeringen till Riksarkivet.

Riksarkivets samordningssekretariat finansieras genom en allmän skattning av anslagen till övriga kulturmyndigheter. Tillsammans bidrar sjutton organisationer (de centrala museerna men också Konstrådet, Kulturrådet och TPB) med 2 198 000:-. Man kan notera att stiftelserna Arbetets museum, Nordiska museet, Skansen och Tekniska museet (anslag 8:2) liksom gruppen “Vissa museer“ (anslag 8:3) undantagits från skattning.

Det ska bli mycket spännande att se hur de olika initiativ och uppdrag som nu finns på området kan samordnas på bästa sätt till glädje och nytta för sektorn. Närmast är vi förstås nyfikna på hur Riksarkivets uppdrag kan komma att preciseras.

>> Johanna Berg – Verksamhetsutvecklare, Riksantikvarieämbetet

Skrivet av 

-  Publicerad i 

5 Responses to Nytt år – nya uppdrag!

Lämna ett svar