Publicerat

Pga indexoptimering för det nya Solr-indexet måste vi ta ner K-samsök och Kringla. Det är osäkert hur lång tid det dar, det kan handla om några dagar.

//Börje Lewin