Publicerat

Success in sight.... by seeveeaar, on Flickr
Creative Commons Attribution-No Derivative Works 2.0 Generic License by  seeveeaar

Nu övergår K-samsök från att vara ett tidsbegränsat projekt till att bli linjeverksamhet och ett förvaltningsobjekt i Riksantikvarieämbetets IT-miljö. Just nu jobbar jag med att färdigställa alla förvaltningsdokument, uppdatera hemsidan, planera inför det resterande året mm.

En K-samsök 1.0 innebär att K-samsök som teknisk infrastruktur och protokoll finns i en godkänd och stabil version . Detta innebär dock inte att det är ”färdigt” utan vi sammanställer just nu en backlog med önskemål om vidareutveckling. Några punkter med önskemål och saker som är på gång är:

  • Json – för att skicka kompakta datapaket, underlättar för utvecklare som vill bygga t ex mobila applikationer.
  • Diskussioner och skördning av MuseumPlus.
  • Vi har blivit kontaktade av Statens musiksamlingar, Riksteatern, Lantmäteriet och Filmarkivet (KB+svenska filminstitutet). Vidare diskussioner kommer att föras kring skördning till K-samsök.
  • Översyn av parametrar (t ex objektstyp och ämne).
  • Tydligare texter kring parametrar (white paper).
  • ”Datapaket”, t ex berättelser från platsr.se.
  • Skördning av användargenererad data. Troligtvis behövs nya parametrar för detta.
  • Leverans av kulturmiljöobjekt till Europeana via Carare.
  • Tydligare policys kring öppen länkad data, fri metadata är en förutsättning.
  • Utredning kring vilken statistik som är intressant.

Den 22/2 träffar vi (jag själv, Lars Lundqvist och Johanna Berg) de som levererar data till K-samsök idag, i Stockholm. Då kommer vi att gå igenom vad som hänt under 2010 samt hur vi vill jobba framöver. Tanken är att etablera en extern referensgrupp med informationsförvaltare som levererar data till K-samsök (dvs de vi träffar den 22:a) samt ett intressentråd för strategiska frågor. Mer om detta senare.

På Riksförbundet Sveriges museers community pågår just nu en bra diskussion om utveckling av K-samsök, titta gärna in där eller kommentera här.

>>Johan Carlström – systemförvaltare K-samsök