Vi planerar ett möte för informationsförvaltare

Publicerat

Georgia? Fotograf: Delano, Jack, ca 1940. Vi har ambitionen att kalla samman er som levererar data till K-samsök till ett möte strax efter semestrarna. Förslag på datum kommer snart men jag vill redan nu fråga om det finns något ni vill ta upp? Från Riksantikvarieämbetets sida finns bl a: Nytt avtal och rättighetsmodell. Leverans till […]

Läs hela inlägget

Vad innebär Europeanas rättighetsmodell för K-samsök?

Publicerat

K-samsök levererar data till Europeana som visas i portalen www.europeana.eu. Informationen i Europeana är även nåbar via ett API. Sedan årsskiftet använder Europeana en ny rättighetsmodell som jag tidigare skrivit om. Enligt det avtal/överenskommelse som informationsleverantörer skriver med Riksantikvarieämbetet så gäller följande: “K-samsök möjliggör uppmärkning av rättigheter på objektsnivå och Riksantikvarieämbetet uppmanar IF att märka […]

Läs hela inlägget

Leveransprocessen, version 0.2

Publicerat

Här kommer en ny version av kartan över processen för leverans till K-samsök. Ändringar är: Jag har tydliggjort att det är Riksantikvarieämbetet som för en dialog med Europeana kring leverans av datasets. Jag har lagt in en ruta kring avtalet/överenskommelsen redan i början av processen. Det är viktigt att den aktuella institutionen redan från dag […]

Läs hela inlägget

Processen för leverans av ny information till K-samsök

Publicerat

Vi har försökt att kartlägga processen kring leverrens av ny information till K-samsök och Europeana. Anledningen är att tydliggöra för nya institutioner och oss själva vilka viktiga punkter det finns vid ett leveransförfarande. Använder en institution ett system som redan kan leverera information till K-samsök (Primus, Carlotta, MuseumPlus) är vägen ganska kort från första kontakt till leverans. […]

Läs hela inlägget

K-samsök i förvaltning

Publicerat

by  seeveeaar Nu övergår K-samsök från att vara ett tidsbegränsat projekt till att bli linjeverksamhet och ett förvaltningsobjekt i Riksantikvarieämbetets IT-miljö. Just nu jobbar jag med att färdigställa alla förvaltningsdokument, uppdatera hemsidan, planera inför det resterande året mm. En K-samsök 1.0 innebär att K-samsök som teknisk infrastruktur och protokoll finns i en godkänd och stabil […]

Läs hela inlägget