Publicerat

Flyer till Tur-mässan
Foto: Riksantikvarieämbetet (CC-by)

Här kommer en uppdatering om senaste tidens utveckling och händelser kring Platsr. Nu är vi i sluttampen på de tweaks och förbättringar på Platsr sajt som pågått de senaste veckorna. En del buggar som uppstått måste städas bort innan vi lyfter in ändringarna i produktionsmiljön, alltså Platsr.se.

Vad har vi gjort då? Jo, den utveckling som pågår just nu kommer att förbättra användargränssnittet och även adminkonsolen. Det kommer att finnas en mer detaljerad händelsehistorik i händelseflödet och man kommer också bland annat att få en notifikation av händelser på platser man varit delaktig i.

Vidare kommer det gå att ladda upp en representationsbild till en samling, samt att redaktionen skall kunna marknadsföra platser på startsidan som har rikt och genomarbetat innehåll och på så sätt synliggöra bra exempel som kan inspirera andra. En funktion för att effektivt granska inkomna bilder byggs också på adminsidan.

En förstaversion av en mobil applikation till Platsr planeras för under 2011. Den ska vi bygga tillsammans med Västmanlands läns museum som investerar i att utveckla Platsrs funktionalitet, mycket cred till dem för fin samverkansform! Vi har fått önskemål om att kunna använda Platsr i mobilt läge, att kunna dokumentera och söka platser via bild, ljud och text för att sen kunna fortsätta att pilla vid datorn hemma om man vill.

Tidigare i mars hade vi också ett möte med representanter från flera olika institutioner angående utvecklingen av det som går under arbetsnamnet PlatsrOrg, alltså egna ingångar/sidor på Platsr för organisationer, föreningar, institutioner med flera. Där kan dessa publicera eget material kring intressanta platser runt om i landet.

Anledningen till denna utvecklingsplan är att det finns en efterfrågan kring möjligheten att registrera sig på Platsr som organisation, museum, arkiv, förening eller liknande, dels för att synas, men också för att kunna kommunicera med användare på Platsr på en öppen och flexibel plattform.

Möjligheten att kombinera personligt, individuellt innehåll med mer redaktionellt material är en effektiv och smart utveckling på Platsr sajt och gynnar alla inblandade parter – framförallt ger det Platsrs besökare en bred och varierad sajt där både personliga berättelser med individuella avsändare och mer strukturerade informationspaket om platser runt om i Sverige går att finna. Samtidigt deltar Platsrs registrerade användare aktivt med kunskapsuppbyggnaden kring kulturmiljön genom att skapa egna platser och möjligheten att interagera med samtliga övriga användare.

Ett ytterligare steg i detta är att Platsr i framtiden ska bli en plattform för att skapa upplevelse- och lärobjekt, objekt som ska göras tillgängligt via K-samsöks API både för offentligt och privat bruk. Exempel på detta är att Platsr ska kunna leverera ”infopaket” till intressenter i rese- och turistbranschen, och även som lärobjekt i skolmiljö. Det är viktigt är att materialet som läggs in på Platsr är fritt, återanvändbart och uppmärkt (Creative Commons) för att kunna nå ut och nyttjas. För att få lite mer pejl på läget kring detta medverkade vi också på TUR-mässan i Göteborg i slutet av mars i år. Mer om det kan man läsa i en tidigare bloggpost här.

Maria Logothetis jobbar med Platsr på Riksantikvarieämbetet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *