Publicerat

Idag var det urpremiär för mig på Almedalsveckan – och på K-bloggen! Jag har förberett mig genom att göra en kalender med seminarier som fokuserar på arbetsuppgifter jag har för tillfället nämligen energieffektivisering och kulturhistorisk bebyggelse. Problemet blev att begränsa sig för energi står det på var och varannan programpunkt. Kulturhistorisk och bebyggelse på färre punkter. Jag gick med spänd förväntan ned till hamnen till första seminariet ombord på Teaterskeppet som anordnas av Sustainable Innovation  http://www.sust.se  ”Den svenska byggnormen – ett tvingande energislöseri?”.

Den här stod utanför Teaterskeppet: också polisen kör miljöbil

Där deltog representanter för byggherrar, fastighetsägare och Boverket i en debatt. Kortfattat upplever fastighetsägare och byggerrar att Boverket och andra myndigheter  är otydliga och kommer med råd som i själva verket är krav och gärna retroaktivt samt att kommunerna just nu tävlar i att vara mest miljöanpassade och ställer egna, högre energikrav än normen. Boverket å sin sida menar att normerna anger minimikrav och att  problemet är att de (byggherrar, fastighetsägare) gör fel tolkningar av lagen vilket gör att Boverket måste komma med fler förordnignar och råd. Ett annat problem är att kommunerna också tolkar lagen fel. Just nu pågår ett informationsarbete i nya PBL för kommuner som Nikolai Tolstoy på Boverket medverkat till. Fastighetsägare upplever att varsamhetskravet står i konflikt med målen för energieffektivisering. Boverket konstaterar bara att en del äldre bebyggelse måste bevaras.

Nästa seminarium  i fd medeltidskrogen Clematis lokaler belyste energieffektivitet som en förutsättning för EU:s konkurrenskraft, och betonade vikten av starkare politisk fokus på denna fråga om EU inte ska hamna på efterkälken. Där deltog bla Energimyndigheten, GD Tomas Kåberger. Det politiska deltagandet som var målgruppen lyste med sin frånvaro. Paul Hudson enhetschef DG ENER har varit med att ta fram ett underlag för nya EU direktiv att nå 20/20/20 målen bl.a genom att 3% av varje EU lands bebyggelse skall renoveras och enrergieffetkiviseras. Urvalet skall göras genom en inventering av den befintliga bebyggelsen och han menade att för Sveriges del var det troligen miljonprogrammet snarare än medeltid bebyggelse. Energimyndigheten upplyste om programmet Spara och Bevara som ju visar att det går att göra åtgärder även på äldre bebyggelse. Det var information som Hudson önskade att Italien kunde ta del av då de, menade han, alltid hänvisar till sitt kulturarv för att inte energieffektivisera! Inventeringen han hänvisade till verkar intressant för min och vår del i EU-projektet Co2ol Bricks.

Jag passade på att besöka Riksutställningars Present nere i Hamnen som både kändes modern, aktuell och inspirerande! Sammanfattningsvis besvarades mina förväntningar – det var sol, mycket folk om än inte så många som jag befarade och  några intressanta slutsatser att ta med mig ”hem”!

Pust! Det blev ett ambitiöst inlägg! I morgon blir det fler semarier och färre kommentarer för min del!

Therese Sonehag är  arkitekt på Förvaltningsavdelningen/Kulturvårdsstöd, Riksantikvarieämbetet