Publicerat

Bor du i Europa? Har du en kamera? Då kan du tävla med tusentals andra fotointresserade i Europa om bästa bilden av ett monument. Lämna ditt bidrag till Wiki Loves Monuments. Wikimedias fototävling genomförs i år parallellt i tio länder från Estland till Portugal. Första dygnet inkom över 2000 bilder och hittills är det Polen som lämnat flest bidrag.

Hosjö kyrka Foto: Calle Eklund (CC-by-sa 3.0)

Vad är Wiki?

Wikimedia är rörelsen bakom Wikipedia, det fria uppslagsverket på nätet med över 400 miljoner besökare varje månad. Alla kan vara med och bidra till innehållet som skrivs av volontärer. Idag finns 18 miljoner artiklar och många entusiaster bidrar löpande med information och texter, men det har hittills varit svårare att få in visuellt material. Idén med fototävlingen är därför att uppmuntra så många som möjligt att bidra med bilder till Wikimedia Commons, den öppna databas som härbärgerar alla fria bild/mediaresurser som används i Wikipediaartiklar (och på många andra sajter).
Webben är en visuell värld och en bild säger mer än tusen ord. En och samma bild kan dessutom illustrera många olika ämnen. Bilden här intill kunde t ex läggas till artikeln om Hosjö kyrka och församling i Falun, men lika gärna illustrera allmänna begrepp som kyrka, kyrktorn, rödfärg eller olika byggnadstekniska termer  – på potentiellt hundratals olika språk!

Vad är ett Monument?

På svenska låter det kanske lite lustigt (namnet stammar från den holländska pilottävlingen i fjol) men innebörden är minnesmärke, det vill säga i första hand något som utgör “ett minne från äldre tider“ som t ex ett byggnadsverk eller fornminne. Vi är glada att data ur Bebyggelseregistret (BBR) och Fornminnesinformationssystemet (FMIS) kommer till nytta i tävlingen. Det gör det lättare för de tävlande att hitta till “monumenten“ och vi hoppas på att få se många nya bilder av de platser som finns listade där. Spännande ställen finns i hela landet och vem som helst har nu chansen att främja intresset för viktiga platser i den egna hembygden. Dessutom finns det ju ännu mer fina saker att se på andra orter.

Hur kommer Love in?

För Wikipedia är monument och kulturminnesmärken ett viktigt område att samla och sprida information om. Riksantikvarieämbetet vill skapa ökat intresse och engagemang för kulturarvet, och vi hoppas förstås att de nytagna bilderna också ska synas i många Wikipedia-artiklar framöver. Tävlingen är ett sätt att under hösten uppmärksamma vår gemensamma kulturhistoria, men minst lika viktigt är att den långsiktigt bidrar till en pool av fria bilder, en värdefull resurs som direkt efterfrågats av lärare, elever, släktforskare och många andra. Att bilderna på det viset kan användas för ytterligare kunskapsuppbyggnad och informationsspridning är naturligtvis mycket positivt, och ligger helt i linje med Riksantikvarieämbetets uppdrag. Det ska bli spännande att få ta del av tävlingsresultatet och se kulturmiljöerna med nya ögon. Det är det alltid!

Johanna Berg, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet