Publicerat

Project success
Foto: kenfagerdotcom (CC-by-sa)

Efter sommarens uppehåll är det full fart igen på utvecklingsfronten! Platsr Org ligger i startgroparna för systemutvecklingen som just nu håller på att specificeras i detalj. Platsr Org, som vi kallar projektet, är helt enkelt en användarnivå för att organisationer enklare skall kunna  registrera sig med ett konto. Utseendemässigt kommer det inte att bli dramatiska förändringar, snarare en tydlighet i vem som är avsändare för en plats (en privatperson eller en organisation), en del allmänt utökade funktioner och designförbättringar som möjligheten att länka in ljud samt ett kartutsnitt som visar samtliga skapade platser på Min Sida. Vi kommer att lägga upp lite skisser på design efterhand så att ni kan följa utvecklingen, både här och på Platsrs facebook-sida.

Platsr Org, specifikation av funktioner
Foto: Maria Logothetis (CC-by)

Utvecklingen med Platsr mobilapplikation har visat sig lite svårare än vad vi från början trott – delvis på grund av oförutsägbarheten i att utveckla med nya ramverk, men också för att projektgruppen på Riksantikvarieämbetet bytt ut systemutvecklare och kunskapsöverföringen inte alltid fungerat till 100 procent. Vi får helt enkelt se om det blir en prototyp som blir färdig i höst eller om det blir en ”skarp” app. Säkert är dock att det ska bli en bra app, även om den färdiga appen kanske får något försenad release.

Maria Logothetis jobbar med Platsr på Riksantikvarieämbetet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *