Publicerat

Nu är arbetet med Riksantikvarieämbetets nya webbplatser i full gång och förväntningarna är höga. Ambitionen för oss som arbetar i projektet är naturligtvis också hög. Riksantikvarieämbetets nya webbar ska erbjuda större möjlighet till dialog och interaktion. De ska vara lättnavigerade och användarvänliga för både besökarna och administratörerna.

Delaktighet och användarvänlighet är framgångsfaktorer

Vi utvecklar Riksantikvarieämbetes interna och externa webbplatser med utgångspunkt från regeringsuppdraget och från strategi- och visionsarbetet med användarvänligheten i fokus. En framgångsfaktor för arbetet är delaktighet och engagemang från personal och övriga iblandade. Så en uppmaning till er är att ta tillfället i akt att kontinuerligt besöka detta forum för att reagera, diskutera och kommunicera. Här kan alla följa och delta i arbetet, vi kommer löpande att publicera projektplaner, listor på kontaktpersoner samt ställa frågor och bjuda in till diskussioner under resans gång – det är nu du har chansen att påverka nästa generations webbplatser.

Utgångspunkt för projektet

Myndighetens regeringsuppdrag innebär en fokusering på kunskapsuppbyggnad och det ska utföras genom överblick, utveckling, samverkan och kommunikation. Som alla andra statliga myndigheter arbetar också Riksantikvarieämbetet för demokrati, rättsäkerhet och effektivitet.

I Riksantikvarieämbetets strategi och vision 2011-2013 poängteras att myndighetens uppdrag handlar i allt högre grad om samarbete, samverkan och dialog. Myndighetens företagskultur sammanfattas vidare i värdeorden öppenhet, samverkan och professionalism. Därför ska myndighetens roll utvecklas inom följande områden:

  • Ha koll och veta
  • Synas och vara känd
  • Lyssna och agera

Kort och gott: Riksantikvarieämbetet kan kulturarv och det ska speglas i de nya webbplatserna.

Vänliga hälsningar
/Projektgruppen för CMS 2012

Monica Ivnäs, projektledare
Henrik Löwenhamn, delprojektledare extern webb
Christina Lingdén, delprojektledare intern webb