Publicerat

PlatsrMobBeta

Under september och oktober har vi fortsatt att utveckla mobilapplikationen för Platsr. Det har varit klurigare än vi väntat oss på grund av tekniska problem med ramverket jQuery. Resultatet av systemutvecklingen blir sålunda en betaversion av Platsr mobilapplikation i år. Tanken med Platsr mobil är att hjälpa dig att hitta intressanta platser när du är ute, men även att kunna skapa platser som du sen kan fortsätta pyssla med och fördjupa hemma vid datorn på Platsr.se. Den är i princip byggd för Android version 2.2 och nyare versioner, då detta operativsystem är det mest kompatibla operativsystemet med det ramverk som vi använder.

Utgångsläget för appen var dock en operativobunden app som även skulle funka för iPhone och Windows Phone men det var för tekniskt svårlösligt inom projektets resurser. Vi har också haft lite manfall internt inom mobilutvecklargänget som försvunnit till andra betesplatser, men det ingår liksom att man får hantera sådant i ett projekt så gott det går.  Tester har utförts internt under hela utvecklingsperioden. Det går endast att testa appen innanför Visby-lokalernas väggar  i nuläget, eftersom vi använder Riksantikvarieämbetets testmiljö (i Visby) men vem som helst får givetvis komma förbi och testa på!

Vi hoppas kunna släppa Platsr mobil beta, på Android Market i mitten av november någon gång. Västmanlands läns museum har som vi tidigare sagt varit med och supportat projektet finansiellt och sitter med i styrgruppen för projektet – fin och uppskattad samverkansform!

Maria Logothetis jobbar med Platsr på Riksantikvarieämbetet.

Foto: Riksantikvarieämbetet (CC-by)