Publicerat

Årets Samlingsforum hölls i Göteborg på Världskulturmuseet. Temat i år var “Tillgänglighet och bevarande“. Samlingsforum startade 2010 som ett resultat av ett uttryckt behov av mötesplatser för personal på museer som arbetar med samlingar. Målgruppen är konservatorer, samlingsansvariga, föremålsantikvarier och intendenter m.fl. Vår intention är att genomföra ett seminarietillfälle per år under varierade teman samt gärna i samarbete med en annan institution eller organisation.

Årets möte skedde i samarbete med Världskulturmuseet i Göteborg samt PRE-MAL (De svenska museernas och arkivens skadedjursgrupp).

Foto: Annika Carlsson

Temat “Tillgänglighet och bevarande“ bottnar i det stora tryck som många museer har på att visa upp sina samlingar samt hur bevarandet ofta upplevs hamna i skymundan i museets verksamhet. Vi ville visa på de exempel som finns idag där bevarandet av samlingarna har legat i fokus för att öka tillgängligheten i till exempel utställningar, bloggar eller andra sociala medier.

Diana Walters från Museion inledde den första dagen med ett kraftfullt föredrag rörande hur tillgängligheten som begrepp blivit ett modeord inom museerna de senaste åren. Samtidigt visade hon på hur stora grupper stängs ute från att delta i museiverksamheten.

Nick Poole från Collection Trust (en oberoende organisation i Storbritannien som arbetar världsövergripande med museer, bibliotek, gallerier och arkiv för att utveckla samlingsförvaltning) fortsatte med att redogöra 10 nyckeltrender inom museer i Storbritannien. Här tryckte han bla på
“Preservation & collections care are the responsibility of the whole organisation , Curators, managers and other specialists need to be educated about the role of Conservation and collections care and their impact on it.“ “Avoiding thinking of the institution in terms of ‘front of house’ and ‘back of house’ “.

Under programpunkten öppet forum hölls 10minutersinlägg om till exempel pågående eller avslutade projekt här är ett axplock av dessa:
– Digitaliseringen av herbarieark på Naturhistoriska riksmuseet, där den högupplösta skanningen som sker av typsamlingen möjliggör att färre föremål behöver skickas på lån. Lånehanteringen sliter annars mycket på föremålen.
– Hur arbetar man med fältkonservering på en arkeologisk utgrävning och den fördel detta innebar för bevarandet av föremålen.
– Erfarenheten Jönköpings museum har av publikt arbete med konservering där den publika delen snabbt blev väldigt vardagsbetonad, det var inget konstigt att ha publik som stod på andra sidan fönstret och tittade på när man arbetade.
– Konserveringen av Poseideonstatyn på Götaplatsen där engagerade Göteborgare och snäv tidspress för projektet medfört många ställningstaganden.
– Vi fick också en redogörelse för barnutställningen och projektet Jordlingar på Världskulturmuseet och hur bevarandefrågan varit central under hela tiden.

Foto: Annika Carlsson

En spännande föreläsning handlade om hur man inom National Trust på Attingham Park genomför ett program som heter: Attingham Re-discovered. Här sker konservering och restaurering av slottet och parken inför publiken.
“By engaging our visitors in the debates we hope to make it clearer why these decisions need to be so carefully thought through, why they often take a long time, cost a lot of money and that there are usually no right or wrong answers“.
Projektet har lett till att besökarantalet stigit och viljan att donera pengar till detta kostsamma och tidskrävande arbete ökat. http://beta.nationaltrust.org.uk/attingham-park/our-work/

Under dessa två dagar startade Förvaltningsavdelningen att Twittra. Det var ett sätt för oss att snabbt dela med oss av intressanta nyheter och kommentarer från seminariet. Den intresserade kan följa twitterflödet på #samling2011

Ingela Chef Holmberg, Förvaltningsavdelningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *