Nordisk konferens om Spectrum och dokumentation

Publicerat

I slutet av maj hölls  en nordisk konferens om samlingsförvaltning med avstamp från den internationella standarden Spectrum, läs mer om Spectrum på www.raa.se/spectrum. Konferensen arrangerades av Finlands museiförbund. Riksantikvarieämbetet och Norsk kulturråd var medarrangör. Deltagare var museiprofessionella från Norden, Estland, Tyskland och England. Första dagen bestod av  föreläsningar och andra av workshops. Vi var tre […]

Läs hela inlägget

Kurs i skadedjur, mögel och housekeeping på Julita gård

Publicerat

Sedan några år leder Riksantikvarieämbetet nätverket PRE-MAL , den svenska skadedjursgruppen (PRE-MAL står för Pest Research Education – Museums, Archives and Libraries). PRE-MAL har sedan starten 1984 hållit kurser inom skadedjursidentifiering, förebyggande arbete och skadedjursbekämpning. I år hölls, för andra året i rad, en kurs på Julita gård på temat skadedjur, mögel och housekeeping. De […]

Läs hela inlägget

Internationella kulturarvsbrott- hur berörs konservatorer?

Publicerat

Den 20:e maj 2016 pratade jag på Nordiska konservatorsförbundets årsmöte på temat Internationella kulturarvsbrott och hur konservatorer berörs av frågan. Detta är något som inte bara berör konservatorer utan alla som på något sätt kan komma i kontakt med föremål från länder i krig. Vi har de senaste åren sett en upptrappning i förstörelsen av […]

Läs hela inlägget

Hur ligger vi till i arbetet med Spectrum?

Publicerat

Som vi tidigare beskrivit här på K-blogg samt på Digisam.se har arbetet med att översätta och bearbeta samlingsförvaltnings-standarden Spectrum till svenska startats upp. Av standardens 21 processer inom samlingsförvaltning har vi i dagsläget översatt 10 stycken. De är olika i omfång och karaktär då de beskriver processer som i sak är väldigt olika. Tex inlån eller invantariekontroll. […]

Läs hela inlägget

Spectrum på svenska

Publicerat

Hur vet museipersonalen att det arbete de gör med föremål och samlingar hänger ihop, att man inte missar något viktigt samt att det görs effektivt? Jo genom att i de rutiner som ingår i samlingsförvaltning som lånehanteringen, vården, transporter, gallring och de lagliga spörsmålen använda sig av den internationella standarden Spectrum. Riksantikvarieämbetet kommer att under […]

Läs hela inlägget

Nu startar vårt arbete med att definiera god samlingsförvaltning!

Publicerat

Vad innebär det att man har en god samlingsförvaltning? Vilka områden ingår inom samlingsförvaltning? Vilka yrkesgrupper är berörda och aktiva i arbetet med att skapa en god samlingsförvaltning? Ska alla museer, hembygdsgårdar och kyrkor arbeta på samma sätt fast förutsättningarna skiljer dem åt? Det är några av de frågor som vi ska försöka bena ut […]

Läs hela inlägget

Kul att vara en fluga på väggen hos Riksantikvarieämbetet

Publicerat

Jag heter Johanna Petersson, är 23 år gammal och bor i Halmstad. Just nu gör jag en fem veckor lång praktik på Riksantikvarieämbetet. Jag intresserar mig för begreppet kulturarv och känner att det är något som jag skulle vilja arbeta vidare med efter min utbildning – programmet Kultur och kommunikation på Halmstad Högskola. Utbildningen är […]

Läs hela inlägget

Samlingsforum 2011

Publicerat

Årets Samlingsforum hölls i Göteborg på Världskulturmuseet. Temat i år var “Tillgänglighet och bevarande“. Samlingsforum startade 2010 som ett resultat av ett uttryckt behov av mötesplatser för personal på museer som arbetar med samlingar. Målgruppen är konservatorer, samlingsansvariga, föremålsantikvarier och intendenter m.fl. Vår intention är att genomföra ett seminarietillfälle per år under varierade teman samt […]

Läs hela inlägget