Publicerat

Vi har försökt att kartlägga processen kring leverrens av ny information till K-samsök och Europeana. Anledningen är att tydliggöra för nya institutioner och oss själva vilka viktiga punkter det finns vid ett leveransförfarande.

Använder en institution ett system som redan kan leverera information till K-samsök (Primus, Carlotta, MuseumPlus) är vägen ganska kort från första kontakt till leverans. Är systemet inte bekant för K-samsök ingår fler steg.

Viktiga delar:

  • Vilken typ av system använder institutionen?
  • Uppmärkning av media med öppna licenser
  • Vill institutionen att informationen levereras vidare till Europeana?

Detta är fortfarande arbetsmaterial så kom gärna med feedback, frågor och kommentarer.

>>Johan Carlström – systemförvaltare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *